VOLG: RUIGPOOTBUIZERDS

ROUTES RUIGPOOTBUIZERDS 2019

Janosch

Rudy

Cars

In de kaart waar de ruigpootbuizerds te volgen zijn kunt u door op een route te klikken zien bij welk individu deze hoort. De legenda onder de kaart laat ook zien welke kleur hoort bij welke vogel.

Laatste nieuws van de ruigpootbuizerds met een zender

22 april 2019

Rudy in Ostfriesland

Nu zijn er bewegingen van de gezenderde ruigpootbuizerds te melden! Rudy is afgelopen vrijdag (19-04) uit zijn wintergebied bij Cloppenburg (D) vertrokken en in een rechte lijn (+/- 100 km) in noordelijke richting gevlogen, totdat hij in de buurt van Wilhelmshaven de Waddenkust bereikte. Daar verblijft hij sindsdien. Tijdens de vlucht naar het noorden werden door de logger ook hoge-resolutie gegevens verzameld, wat betekent dat elke seconde een GPS positie opgeslagen werd. In deze gegevens is mooi te zien dat Rudy steeds weer in de thermiek omhoog cirkelde om daarna in de glijvlucht verder te vliegen (zie afbeelding).

Janosch en Cars bevinden zich nog steeds in de Groninger Dollardpolders.

Eerder nieuws van de ruigpootbuizerds met een zender

17 april 2019

Wij kunnen voor nu helaas nog niet veel nieuws vertellen over de drie gezenderde ruigpootbuizerds. Terwijl de lente overduidelijk is begonnen en een groot deel van de zomervogels al in Nederland gearriveerd is (onder andere de eerste grauwe kiekendieven!), zitten deze drie ruigpoten nog in de wintermodus. Cars, die begin april vanuit de Dollardpolders eerst na Friesland en toen over de Eems naar Ostfriesland (D) vloog, kwam na vier dagen in de buurt van Emden weer terug naar Oost-Groningen, precies op de plek waar hij ook al in maart verbleef. Janosch en Rudy hebben zich nog helemaal niet uit hun wintergebieden bewogen. De kaart is daarom ook nog niet weer geactualiseerd.

Doorgaans zullen de meeste ruigpootbuizerds Nederland eind maart/begin april verlaten, maar tot in mei worden enkele individuen ook nog wel waargenomen. Bij juveniele vogels, zoals de drie zender-ruigpoten, is het echter niet heel verrassend dat zij langer in de wintergebieden verblijven. Zij zullen dit jaar nog niet broeden en hebben daarom minder haast om naar de broedgebieden te komen dan de adulte vogels.

Janosch

Rudy

Cars

04 april 2019

Voor het eerst kunnen nu de trekroutes van de door ons gezenderde ruigpootbuizerds vanuit Nederland naar hun Arctische broedgebieden online gevolgd worden! Lees meer over ons ruigpootbuizerd-project hier.

De afgelopen winter 2018/19 konden wij drie ruigpootbuizerds van een logger voorzien. Het waren alle drie jonge mannetjes, en ze werden Janosch, Rudy en Cars gedoopt.

Janosch werd eind december 2018 in de Oost-Groninger Dollardpolders gevangen, waar hij tot de huidige dag verblijft.

Rudy werd in januari op de Waddendijk in Friesland gevangen. In februari verplaatste hij zich plotseling: Na een korte stop in de Eemshaven vloog hij door naar het beekdal van de Südradde (Landkreis Cloppenburg, Duitsland). Dit is een gebied met veel extensief grasland dat voor broedende weidevogels beheerd wordt. Van Duitse collega’s hoorden wij dat er vorige zomer een paartje velduilen succesvol gebroed heeft, wat wijst op een hoge muizenstand. Dit is vermoedelijk ook de reden waarom Rudy dit gebied boven Friesland verkoos.

Cars werd begin maart in de Dollardpolders gevangen. Zijn home range daar overlapte deels met die van Janosch. Hij is de eerste van de drie die uit het wintergebied vertrokken is. Op 1 april vloog hij eerst naar het westen tot voorbij Leeuwarden, maar de volgende dag al weer de andere kant op. Zijn laatste positie is uit Ostfriesland (Duitsland).

Van Janosch en Rudy zullen de trekroutes aan de kaart toegevoegd worden zodra zij hun wintergebied verlaten hebben. De op de kaart getoonde routes zijn deels vervaagd om de vogels te beschermen.