Meetnet Agrarische Soorten (MAS) groter dan ooit

door Popko Wiersma

© Lieuwe Dijksen

Dit jaar wordt er meer gemast dan ooit tevoren. Zo zijn we nu ook actief in de weidegebieden in Groningen. Nu zijn weidevogels niet onze core business, maar voor Groningen maken we graag een uitzondering. Het vult het dichte meetnet in het akkergebied mooi aan en nu hebben we een compleet beeld van alle agrarische vogels in de provincie. Veel soorten houden zich ook niet goed aan het onderscheid akker-/weidegebied, denk aan kievit, scholekster en veldleeuwerik, en om trends van die soorten goed te kunnen volgen is het leerzaam om hun hele biotoop te kunnen monitoren.

Een andere mooie aanvulling is het MAS-meetnet in Noord-Holland dat wij dit jaar hebben opgezet en waar we nu zelf ook de monitoring uitvoeren. In Noord-Holland liggen ook interessante akkergebieden en door die toe te voegen aan het landelijke meetnet krijgen we belangrijke data binnen die het landelijke beeld completer maken en die ook belangrijk zijn voor toekomstige analyses van effecten van agrarisch natuurbeheer.

Dit jaar zijn er 138 MAS-tellers actief voor GKA, incl. Vlaanderen en één persoon in Frankrijk. Inmiddels zijn we alweer aan het tellen in de vierde ronde. Dit heeft al mooie waarnemingen opgeleverd. Er werden tot nu toe 179 vogelsoorten geteld en negen zoogdieren (waaronder een das in Vlaanderen, en hermelijn en wezel). Maar ook 1500 hazen in ronde 2 bijvoorbeeld.

Opvallende vogelsoorten waren appelvinken in Drenthe, in totaal 19 beflijsters, bontbekplevieren in Flevoland, 58 blauwe kiekendieven, 154 bruine kiekendieven, de eerste boomvalk in ronde 2, 48 grauwe gorzen in eerste ronde in Vlaanderen en Frankrijk, kleine plevieren in Drenthe en Groningen, de eerste kwartels in ronde 2, grote gele kwikstaart in Groningen, geoorde fuut, halsbandparkiet (Zuid-Holland), hoppen in Frankrijk, twee ijsvogels (broedcode 0), morinelplevieren, paapjes, patrijzen (ronde 1: 30, ronde 2: 20), raven (ook in Groningen), rosse grutto’s in Noord-Holland, steenuil, steltkluut, zes keer een zeearend en een zwarte specht. Om maar wat te noemen.

Weer een boeiend seizoen dus, waarin er weer veel belangrijke gegevens worden verzameld door een groot aantal vrijwilligers!

door Popko Wiersma

Gele kwikstaart en schaap. Noord-Holland © Gerard Westerhuis

Verspreiding van MAS-punten geteld door vrijwilligers en medewerkers

Zonsopkomst in Zuid-Holland © Niels Godijn