Simultaan Slaapplaatsen tellen 19 dec

Vandaag worden voor de tweede maal dit jaar simultaan slaapplaatstellingen van kiekendieven gedaan. Vorige keer werden er in totaal 177 blauwe kiekendieven geteld! We zijn benieuwd wat het dit keer wordt. De weersomstandigheden lijken in ieder geval beter, dan tijdens de vorige telling toen regen en opkomende mist het laatste halfuur er niet makkelijker op maakten. De foto’s van alle verschillende locaties beloven in ieder geval veel goeds!

Bijvangsten: onderweg naar de Friese Waddenkust: 2 ruigpootbuizerds en ter plaatse ruigpootbuizerd in gevecht met blauwe kiekendief en slechtvalk, bij de Groninger Waddenkust: zeearend, bonte kraai en clubje strandleeuweriken, bij de Pomp: 3 zeearenden.

Titelfoto: Hans van der Snoek

Slaapplaatstelling De Gaast © Hans van der Snoek

Slaapplaatstelling omgeving Schildmeer ©Theo de la Ruelle

Slaapplaatstelling bij perceel met groenbemester waar aan het eind van de dag een begin werd gemaakt met maaien. © Tonio Schaub

Slaapplaatstelling Oost-Groningen © Harm Jan Kiewiet

Slaapplaatstelling Booneschans © Jitty Hakkert

Slaapplaatstelling Groninger Waddenkust © Jan Ploeger

Slaapplaatstelling Borgsweer © Jaap Nuiver

Slaapplaatstelling omgeving Dannemeer © Enne van Dijken

Gedeeltelijk gemaaid Staatsbosbeheer terrein waar kiekendieven gelukkig nog steeds slapen © Piet Imbos

Slaapplaatstelling de Pomp © Bernard Wiltens

Slaapplaatstelling Friese Waddenkust © Madeleine Postma

En dan als de zon achter de horizon verdwijnt, zit het er al weer op. Dank aan alle vrijwilligers die telkens in weer, wind en soms zelfs regen klaar staan om te tellen!

De lichten van Duitsland aan de horizon bij de Groninger Waddenkust. © Jan Ploeger

Vuurtoren van Ameland schijnt in de gevallen duisternis bij de Friese Waddenkust. © Madeleine Postma