Volg bruine kiekendieven op trek

Bruine kiekendief man Konstantin in zijn broedgebied de Hellwegbörde in Duitsland

Dit najaar en aankomende winter 2019-2020 kunnen wij voor het eerst de trekroutes van bruine kiekendieven live laten zien! In de zomer van 2019 zijn 7 bruine kiekendieven in Nederland en Duitsland van GPS-GSM-zenders voorzien! Inmiddels zijn 5 van de bruine zenderkieken op trek, en opmerkelijk is dat 2 daarvan 13 september in hetzelfde bos in Zuid-België overnachtten.

Het trekgedrag van bruine kiekendieven verschilt in meerdere opzichten van die van grauwe kiekendieven. Bruine vertrekken in het najaar later uit het broedgebied en keren in het voorjaar eerder weer terug.

Grauwe kiekendieven zijn obligate Afrika-trekkers (geen enkele grauwe kiek blijft in de winter in Europa), de bruine kiek is hierin flexibeler. Het merendeel van hen overwintert wél in Afrika zuidelijk van de Sahara, maar sommigen (vooral juveniele vogels) verblijven in Europa en Noord-Afrika. Zo overwinteren bijvoorbeeld in Zeeland elk jaar rond de 100 bruine kiekendieven.

Bruine kiekendief man Josef in de Hellwegbörde

Kiekendief vangexpert Kjell Janssens met bruine kiekendief vrouw 76 in Flevoland. Fotograaf: Ralph Buij

Drie van de gezenderde bruine kiekendieven zijn broedvogels in de Hellwegbörde in Noordrijn-Westfalen, waar wij al meerdere jaren samen met de lokale kiekendievenbeschermers van de Arbeitgemeinschaft Biologischer Umweltschutz met zenderonderzoek aan kiekendieven bezig zijn.

De overige bruine zenderkieken komen uit een nieuw project dat wij in samenwerking met Wageningen Environmental Research in opdracht van Provincie Flevoland uitvoeren. Het hoofdzakelijke doel van dit project is om de interacties van bruine kiekendieven met windmolens in Flevoland te onderzoeken. In 2019 werden in Flevoland vier bruine kiekendieven gezenderd waarvan nu nog 3 in leven zijn. Maak hier kennis met alle bruine zenderkieken.

Fotograaf titelfoto juveniele bruine kiekendief vrouw 71: Ralph Buij