Roofvogelroutes rijden en de eerste resultaten

door Jitty Hakkert

© Rein Hofman

19-nov-2021 Naast de integrale roofvogeltellingen die we tweemaal per jaar organiseren zijn we in 2019 ook gestart met tweewekelijkse roofvogelroutes. Vorig jaar zijn daar 20 routes bijgekomen die door vrijwilligers geteld worden zodat er in totaal een oppervlakte van 640 km² bekeken wordt op het voorkomen van roofvogels en andere muizeneters. Erg leuk dat zoveel mensen meedoen aan deze tellingen en daar kunnen er nog altijd meer bij!

Deze tellingen geven een mooi beeld van de verschillende soorten, de aantallen en het aantalsverloop gedurende het winterseizoen. Daarnaast zijn we erg geïnteresseerd in welke gebieden veel bezocht worden en dus aantrekkelijk en dus zeer waarschijnlijk voedselrijk zijn. Het is belangrijk om deze vaste gebieden meerdere jaren te tellen om een mooie reeks data te verzamelen om de verschillen tussen jaren te kunnen vergelijken. Hieronder alvast voorzichtig een aantal eerste resultaten op een rij.

Figuur 1. Gemiddeld aantal muizenetende (roof)vogels per telling van drie telgebieden. n = aantal tellingen.

Het weer
De winter van 2020/2021 was vrij zacht. In het eerste deel van februari 2021 lag er echter in een groot deel van het land een week lang een pakket sneeuw. Dit zal invloed hebben gehad op het aantal muizeneters, wat ook in Figuur 1 (2021-2) goed is te zien. Na week 7 gingen de aantallen sterk omlaag (Figuur 1).

In het broedseizoen van 2020 was de muizenstand zeer goed, maar tijdens de wintermaanden zijn de aantallen muizen afgenomen, wat volgens tellers ook duidelijk terug te zien was in het veld. In de drie telgebieden die nu twee winters geteld zijn, waren de aantallen roofvogels en muizeneters inderdaad lager in het winterseizoen van 2020/2021.

Figuur 2. Gemiddeld aantal vogels per telling van drie telgebieden.

© Rein Hofman

© Rein Hofman

Tabel 1. Aantallen getelde roofvogels in de winter van 2020/2021, uilen en reigers van meest naar minst voorkomend:

Heb je ook tijd en zin om een gebiedje te tellen meldt je dan aan bij Jitty Hakkert. Meer achtergrondinformatie over het waarom en hoe een telling in z’n werk gaat vindt je hier.

Figuur 3. Gele plots verspreid over 5 provincies in Nederland worden nu geteld op het voorkomen van roofvogels, uilen en reigers.

Figuur 4. Verspreidingskaartje van het voorkomen van blauwe kiekendieven maart t/m oktober 2020/2021.