ROUTES GRAUWE ZENDERKIEKEN 2021/2022

Clyde

Durk

Gösta

Henning

Je kunt op de bovenstaande kaart inzoomen naar de routes. Als je op het bijbehorende icoon van de kiekendief klikt zie je wanneer de laatste update van zijn route is geweest.

Jaco

Mats

Menno

Robban

Udo

Laatste nieuws van grauwe kiekendieven met een zender 2021/2022

24-05-2022

Durk na tour door Nederland terug in Groningse akkers!

Ook grauwe zenderkiek Durk is weer veilig aangekomen in Oost-Groningen! Toen hij het noordoosten van Frankrijk achter zich had gelaten, vloog hij via Luxemburg naar Duitsland en ging ook nog even de Belgische grens over. Omdat hij in een rechte lijn naar het Noorden vloog, kwam hij daarna weer in Duitsland terecht. Daar overnachtte hij in een akker. Op 12-05 vloog hij Nederland binnen, maar in plaats van direct door te vliegen naar zijn broedgebied in Oost-Groningen, begon hij een beetje te treuzelen. Hij ging een blokje om in Gelderland en bracht de nacht door in Noord-Brabant. Daarna maakte hij nog een ommetje door Duitsland en overnachtte hij in het Noorden van Limburg. Vanaf daar vloog hij wel binnen één dag via Flevoland naar zijn broedgebied. We hopen dat het Durk het dit seizoen weer zal lukken om een succesvol nest te hebben!

Durk is grauwe zenderkiek nummer 3 waarvan we weten dat hij goed in het broedgebied is aangekomen. Helaas hebben we nog geen toegang tot de zenderdata van Menno en Henning, dus we weten niet of zij hun broedgebied hebben bereikt. Van de andere zenderkieken hebben we geen informatie meer gekregen.

10-05-2022

Jaco en Gösta zijn “thuis”!

Jaco, die tijdens de vorige update nog maar net over de Pyreneeën was gevlogen, is vandaag teruggekeerd in zijn broedgebied in Noord-Groningen! De laatste 1300 kilometer vanaf Zuid-Frankrijk heeft hij dus binnen zes dagen weten te voltooien. Gisteren aan het begin van de middag kwam hij het Zuiden van Nederland binnenvliegen. Hij kwam ‘s avonds in Drenthe even aan de grond om daar een kort nachtje uit te rusten. Rond half 4 ’s ochtends, dus ruim vóór zonsopkomst, was hij alweer vertrokken om nog de laatste kilometers naar zijn broedgebied af te leggen. Nog geen 2.5 uur later arriveerde hij!

Inmiddels is de data van Gösta ook weer beschikbaar na een technisch probleem. Op 25-04 was hij nog in het Zuiden van Frankrijk. Binnen zes dagen doorkruiste hij dit land diagonaal, op 01-05 vloog hij het Oosten van Duitsland binnen. Nog eens vier dagen later bereikte hij de noordkust van Duitsland. Vanaf het Duitse eiland Rügen stak hij de Oostzee over naar het Zuiden van Zweden. Nog diezelfde dag bereikte hij het eiland Öland, waar hij aan de oostkant van het eiland nog een laatste stop maakte om te overnachten. Net als Jaco kon ook hij kon blijkbaar niet wachten om “thuis” te komen want al om kwart over drie ’s ochtends op 06-05 was hij weer onderweg om de laatste 50 kilometer naar zijn broedgebied op Öland te overbruggen!

Bij Durk, die tijdens de vorige update net over de Alpen heen was, gaat het iets minder vlot. Van vier tot zeven mei maakte hij een stopover bij het Meer van Biel, een groot meer aan de voet van het Jura-gebergte. Daarna vloog hij verder en kwam hij het Oosten van Frankrijk binnen. Na zo’n 70 kilometer vliegen door Frankrijk leek hij zich toch te bedenken, want hij keerde daar om en vloog terug naar de Zwitserse grens. Daar bracht hij nog een dag door en toen vertrok hij weer richting het Noorden. Gisteren verzond hij zijn laatste signaal van onder de stad Nancy. Hij lijkt nu wel in een rechte lijn te vliegen dus we verwachten hem binnen enkele dagen terug in Oost-Groningen!

04-05-2022

Jaco passeert de Pyreneeën en Durk de Alpen

Durk en Jaco zijn weer onderweg! Alsof ze elkaars gedachten konden lezen, vertrokken ze beiden na een stopover van bijna een maand op dezelfde dag uit Algerije! Ze kozen wel echt hun eigen weg: trouw aan de routes die ze eerder ook aflegden. Jaco vloog bijna recht naar het Noorden. Het leek even alsof hij op het feesteiland Ibiza nog even pauze zou nemen, maar hij vloog er uiteindelijk rakelings langs, op maar 3.5 kilometer van de oostkust van het eiland. Hij vloog onvermoeid door tot diep in de nacht en bereikte de Spaanse oostkust vroeg in de ochtend van 02-05. Een dag later bereikte hij de Pyreneeën. Het uitzicht moet daar adembenemend zijn geweest, want hij kwam vlak langs de top van Monte Perdido, de op twee na hoogste berg van het gebergte. Momenteel heeft hij de bergen alweer achter zich liggen en bevindt hij zich in Zuid-Frankrijk.

Durk daarentegen, begon zodra hij het vaste land van Algerije verliet, richting het oosten af te dwalen. Zo kwam hij precies uit bij de zuidpunt van het eiland Sardinië. Daar arriveerde hij na middernacht. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om aan de grond te rusten. Ook pakte hij een dag later nog een nachtje mee midden in een bos op Corsica. Veel rust gunde hij zichzelf echter niet, want nog vóór 5 uur ‘s ochtends was hij alweer uit de veren om zijn weg naar het Noorden te vervolgen. Dinsdag aan het begin van de middag bereikte hij de Italiaanse kust bij de stad Genua. Ook Durk koos weer voor behoorlijk wat reliëf onderweg: hij trotseerde de Alpen en had daarbij uitzicht op de 4478 m hoge top van de Matterhorn! Op dit moment zal ook hij weer iets vlakkere grond onder de vleugels hebben in het zuiden van Zwitserland.

Helaas is momenteel vanwege een technisch probleem de data van de rest van de grauwe zenderkieken niet beschikbaar. Of Menno ook al uit Noord-Afrika is vertrokken en of Gösta al is aangekomen in het broedgebied op Öland, blijft nog even spannend!

25-04-2022

Zweedse Gösta als eerste in Europa!

Zweedse Gösta (van Öland) loopt flink aan kop bij de grauwe zenderkieken, hij is dit jaar de eerste die terug is in Europa! Ondanks de hevige wind die onderweg veel migrerende kiekendieven uit de richting heeft geblazen (bijv. naar Lanzarote), bereikte Gösta Spanje drie dagen eerder dan vorig jaar, namelijk op 22-04. Vanochtend stak Gösta al de Pyreneeën over en hij bevindt zich nu in Zuid-Frankrijk!

Jaco en Durk zitten daarentegen nog steeds in het Noorden van Afrika, al is Durk sinds de laatste update wel een stuk naar het Oosten opgeschoven. Zo heeft hij Marokko achter zich gelaten en vertoeft hij nu net als Jaco in Algerije. Hij verbleef daar de afgelopen dagen in de overgangszone tussen de Sahara in het Zuiden en een steppeachtig plateau genaamd Hautes Plaines in het Noorden. Ook Jaco heeft in deze zone rondgehangen, maar op 22-04 is hij juist wat meer in westelijke richting gevlogen. Momenteel zitten beide kiekendieven aan de zuidelijke kant van het Tell-Atlasgebergte.

Menno heeft voor het laatst verslag gedaan van zijn verblijfplaats op 16-04, toen hij in het Noordoosten van Marokko was. Zijn huidige verblijfplaats is onbekend. Ook de stand van zaken van grauwe zenderkieken Clyde, Henning, Mats, Udo en Robban blijft een vraagteken.

19-04-2022

Groninger Durk met omweg naar Marokko

Ook Durk heeft de Sahara weer getrotseerd en hij blijkt op 10-04 al te zijn aangekomen in Marokko. Zijn weg door de Sahara was niet bepaald recht toe recht aan: van het westen van Niger is hij, in plaats van recht naar het Noorden, eerst door Mali en toen naar Mauritanië gevlogen. Op een gegeven moment kwam hij zelfs erg dichtbij de Westelijke Sahara, maar hij boog toen toch weer af in noordoostelijke richting en kwam zo in het Oosten van Marokko terecht. Ondanks de omweg heeft hij alsnog maar een week nodig gehad om het droge niemandsland van de Sahara over te steken. In Marokko heeft hij de eerste vijf dagen een pauze genomen dichtbij de Algerijnse grens. Afgelopen zaterdag is hij weer op pad gegaan en hij is toen ‘vlak’ langs Menno gevlogen in het Noordoosten van Marokko, waarbij beide kiekendieven op nog geen 70 kilometer afstand van elkaar waren. Menno zelf lijkt echter nog geen aanstalten te maken om zijn reis naar Europa voort te zetten.

Ook Gösta en Jaco maken er niet bepaald een wedstrijdje van. Zij maken wel steeds contact maar zitten beide nog op dezelfde plek in respectievelijk Marokko en Algerije.

14-04-2022

Drie gezenderde grauwe kiekendieven gaan op reis

Terwijl een deel van de bruine zenderkieken het broedgebied al heeft bereikt, bewegen de grauwe zenderkieken zich nog door het continent Afrika. Wel zijn er al minstens drie grauwe zenderkieken de Sahara overgestoken richting het Noorden. En de geruchten gaan dat de eerste grauwe kiekendieven (weliswaar zonder zender) al zijn gemeld in Nederland…!

Menno heeft een lange stilte verbroken en verscheen ineens in het noordoosten van Marokko. Toen zijn zender eind oktober vorig jaar bereik verloor, overwinterde hij nog bij de grens tussen Mauritanië en Mali. Nu blijkt dat hij dat gebied begin november achter zich heeft gelaten, waarna hij zich iets meer dan 300 kilometer door Mali naar het zuidoosten heeft verplaatst. Daar verbleef hij gedurende de rest van de winter in de binnendelta van de rivier de Niger. Op 31-03 zette hij weer koers richting het Noorden. Zijn Sahara-oversteek lijkt niet van een leien dakje te zijn gegaan want pas negen dagen later arriveerde hij in Marokko. Daarmee deed hij er ongeveer twee keer zo lang over om de woestijn over te steken als grauwe zenderkiek Gösta. Menno heeft het de afgelopen drie dagen kalm aan gedaan in Marokko.

Ook Gösta en Jaco vermaken zich blijkbaar nog goed in Noord-Afrika. Gösta zit bij een groot waterreservoir in het noorden van Marokko en Jaco in Noord-Algerije in een gebied waar extensieve begrazing wordt afgewisseld met graanvelden en stukken struikgewas en bomen..

Van Durk is nog geen nieuws sinds hij in Niger van de radar is verdwenen. Van de rest van de grauwe zenderkieken hebben we nog veel langer niets meer vernomen.

05-04-2022

Drie gezenderde grauwe kiekendieven gaan op reis

Eindelijk actie in grauwe zenderkiekenland! Gösta, Jaco en Durk zijn onderweg naar hun broedgebieden! De Zweedse Gösta waren we al sinds afgelopen september uit het oog verloren. Toen verzond hij zijn laatste signalen vanuit Marokko. Een half jaar lang liet hij niets van zich horen, tot hij pas geleden opnieuw opdook in Marokko, waar hij nu een stopover houdt. De afgelopen zes maanden heeft hij in één en hetzelfde overwinteringsgebied doorgebracht op de grens tussen Mauritanië en Mali, precies zoals vorig jaar. Dit jaar is hij wel een stuk eerder begonnen aan zijn voorjaarsmigratie: al op 24-03 liet hij zijn overwinteringsgebied achter zich. Hiermee was hij de eerste van alle grauwe zenderkieken dit jaar. Vorig jaar, was dat wel anders, toen vertrok hij op 03-04.

Groningse Jaco maakte op 20-03 een uitstapje vanaf zijn overwinteringsgebied (ook in het grensgebied tussen Mauritanië en Mali gelegen net als dat van Gösta). Hij bracht één nachtje door op zo’n 200 kilometer richting het noordwesten en keerde daarna terug naar zijn overwinteringsgebied. Op 29-03 vertrok hij definitief in de richting van zijn broedgebied. Inmiddels heeft hij Mauritanië en Mali alweer achter zich liggen en hij bevindt zich nu in het noorden van Algerije.

Ook de Groningse Durk is eergisteren vanuit zijn overwinteringsgebied in Nigeria richting het Noorden vertrokken. Toen hij de grens overvloog naar Niger verloor zijn zender bereik. We zullen hopelijk weer wat van hem horen aan de andere kant van de Sahara.

Van Clyde, Henning, Mats, Menno, Robban en Udo nog geen bericht.

17-02-2022

Groningse Jaco laat van zich horen

Bij de meeste grauwe zenderkieken blijft het lang stil. Maar onder het motto ‘geen nieuws is ook nieuws’ toch even een update met de stand van zaken. Van alle Zweedse kiekendieven Gösta, Mats, Henning, Clyde en Robban en van Duitse kiekendief Henning hebben we sinds de najaarstrek niets meer gehoord en weten we niet waar ze overwinteren. Menno zat in ieder geval tot eind oktober in het grensgebied van Mali en Mauritanië, maar waar hij daarna naartoe is gegaan, is nog  onbekend. Langeafstandstrekker Durk heeft op 05-12 voor het laatst een update gestuurd waaruit bleek dat hij nog steeds aan een zijrivier van de Niger in het noorden van Nigeria verbleef. De enige waar we echt verse informatie van hebben is de Groningse Jaco. Hij verstuurde eergisteren nog data. Daaruit bleek dat hij, na de herfst op verschillende plekken in het grensgebied tussen Mali en Mauritanië te hebben doorgebracht, verder is gereisd in zuidoostelijke richting. Dit gebeurde halverwege december. Hij maakte zijn volgende stop in centraal-Mali, aan de oevers van een vertakking van de Niger, niet ver van de hoofdrivier. Sindsdien lijkt hij wat meer rust te hebben gevonden want hij zat eergisteren nog steeds op diezelfde plek.

13-12-2021

Groningse Durk in Niger

Jaco en Durk zijn de enige grauwe zenderkieken die nog bereik hebben gehad de afgelopen tijd en zo informatie over hun locatie met ons konden delen.

Twee van Durk’s lievelingsbomen

Op 23-10 verkende Durk al de grens van Nigeria, maar hij keerde toen terug naar Niger en bleef daar nog enkele weken rondhangen. Daarna heeft hij Niger echt achter zich gelaten en is hij verder zuidwaarts gevlogen. Op 07-11 heeft hij het noorden van Nigeria bereikt! Het laatste wat we van hem weten is dat hij daar verblijft aan de oevers van de Sokoto rivier, een zijrivier van de rivier de Niger. Zijn slaapplaatsen zijn op minder dan 1500 meter afstand van de rivier. Hij begint en eindigt zijn dagen vaak aan de overkant van de rivier, iets ten zuiden van zijn slaapplaatsen. ‘s Ochtends vliegt hij daarna doorgaans in een rechte lijn over een stuk natuurlijke vegetatie heen, naar een agrarisch gebied, 15 kilometer in noordoostelijke richting. De zenderdata zijn dusdanig nauwkeurig dat we goed kunnen zien waar in dit gebied Durk zijn favoriete plekken zijn. Zo bezocht hij op verschillende dagen rond het middaguur deze twee bomen aan de rand van een akker.

Jaco bevindt zich nog steeds bij de grens tussen Mauritanië en Mali. Hier is hij al twee keer verhuisd in westelijke richting naar een nieuw overwinteringsgebied. Hij keerde voor één dagje terug van zijn tweede naar zijn eerste gebied alvorens hij op 15-11 van zijn tweede naar zijn derde gebied vloog. Hij zit nu al bijna een maand lang in zijn derde gebied. Is het alweer tijd om te verhuizen?

Durk

Jaco

29-10-2021

Groningse Durk in Niger

Durk heeft na een maand radiostilte eindelijk weer contact gemaakt! Hij heeft Algerije binnen een week van noord naar zuid doorkruist (1500 kilometer!). Op 27-09 kwam hij Mali binnen en heeft tussen 04-10 en 21-10 grotendeels op dezelfde plek rond gehangen in het oosten van Mali. Echter kon hij niet lang stil zitten want hij maakte in die tijd ook een paar ‘uitstapjes’ van enkele honderden kilometers. Na elk uitstapje keerde hij weer terug naar zijn stekje dichtbij een rivierdal dat deel uitmaakt van het stroomgebied van de rivier de Niger. Na zijn omzwervingen in Mali vloog hij verder naar het land Niger. Daar leek het even alsof hij door zou trekken tot in Nigeria, maar vlak voor de grens bedacht hij zich en maakte hij rechtsomkeert. Hij vloog 200 km via bijna dezelfde route terug Niger in, waar hij de afgelopen week een klein gebiedje van 5 kilometer in beslag heeft genomen.

Menno zit nog steeds in zijn eerste overwinteringsgebied. De rest van de gezenderde grauwe kieken heeft niet recentelijk contact gemaakt.

01-10-2021

Uitstel is geen afstel van Sahara-oversteek

Een tweede grauwe kiekendief is opgedoken aan de zuidkant van de Sahara! Menno was al bijna een maand lang ‘offline’. De laatste informatie die we van hem hadden, was dat hij in Marokko zat. Echter vertrok hij daar al op 03-09 en vloog via Algerije en Mauritanië naar Mali. Daar rust hij nu al twee weken uit dichtbij de grens met Mauritanië, op nog geen 25 kilometer afstand van soortgenoot Jaco! Menno koos vorig jaar exact dezelfde plek als overwinteringsgebied. Zijn route ernaartoe lag toen oostelijker en hij vloog daardoor nauwelijks door Mauritanië maar vooral door Mali naar het zuiden. Hij kwam toen aan in het eerste overwinteringsgebied op 19-09, en dit jaar op 17-09. Slechts twee dagen verschil dus, indrukwekkend getimed! Net als toen bezoekt hij ook nu regelmatig de oevers van een klein meer. Vorig jaar bleef hij tot 10 november op deze plek en trok toen verder naar zijn tweede overwinteringsgebied in Niger. We zijn benieuwd of hij zich straks ook weer zo nauwkeurig aan hetzelfde tijdsschema houdt!

Gösta, die vorige week in Marokko rechtsomkeert maakte en meer dan 250 kilometer terug vloog naar het noorden, maakt sinds 22-09 een stopover in een agrarisch gebied in het noorden van Marokko. Betere koek dan die hete en stoffige Sahara die in het verschiet lag, maar vroeg of laat zal hij er toch aan moeten geloven om zijn overwinteringsgebied te bereiken. Hoe lang gaat hij de oversteek nog uitstellen?

Clyde, die ook een stuk terug was gevlogen om te pauzeren heeft in ieder geval besloten niet langer te treuzelen en heeft op 25-09 een einde gemaakt aan zijn stopover in het noorden van Tunesië. Hij vloog in een aardig rechte lijn op de Sahara af, maar nog voor hij Tunesië had verlaten verloor zijn zender bereik. Wellicht zien we hem straks aan de andere kant van de woestijn weer op de kaart verschijnen.

23-09-2021

Bericht vanuit Mauritanië en vertrek van Sardinië

Een eerste bericht vanaf de andere kant van de Sahara! Grauwe kiekendief Jaco heeft laten weten dat hij eergisteren helemaal in het zuidelijkste puntje van Mauritanië was, bij de grens met Mali. Omdat dit het eerste jaar is dat Jaco een zender draagt, zijn de favoriete overwinteringsgebieden van hem nog onbekend. We zijn erg benieuwd waar hij gaat belanden.

Gösta, die tijdens de vorige update nog in een rechte lijn door het Atlasgebergte naar het zuiden vloog, vond het blijkbaar nog te vroeg om de woestijn over te steken. Zo ongeveer halverwege het gebergte besloot hij om te draaien en terug naar lager gelegen grond te vliegen. Hij maakte een ommetje in het westen van Marokko en ging toen nog verder terug naar het noorden, waarbij hij nu bijna langs dezelfde route vliegt als op de heenweg. Wat is hij van plan?

Durk en Clyde hebben beiden het eiland Sardinië verlaten. Durk vervolgt zijn route naar het zuiden en was eergisteren al goed en wel in het Algerijnse deel van de Sahara. Clyde daarentegen stelt de tocht door het extreem hete en droge niemandsland nog even uit. Nadat hij aan land kwam in Algerije, is hij naar Tunesië gevlogen en daar maakt hij nu al 5 dagen een stopover in een voor Noord-Afrikaanse begrippen groen gebied dichtbij de Middellandse Zee. Hij zwerft er over de akkers om zijn kostje bij elkaar te scharrelen.

17-09-2021

Samen op Sardinië

Grauwe kiekendief Durk uit Oost-Groningen kwam op dezelfde dag aan op Sardinië als de Zweedse Clyde. Ze zullen dit niet van elkaar weten, want ze zaten ieder aan een andere kant van het eiland. Durk leek eerst niet van plan een pauze in te lassen tijdens zijn oversteek van de Middellandse Zee. Hij had de Italiaanse kustlijn nog 100 kilometer gevolgd nadat hij over Pisa was gevlogen en verliet aldaar het Italiaanse vaste land. Hij vloog toen recht op Tunesië af, maar onderweg leek hij zich te bedenken en maakte boven zee toch ineens een bocht van 90ᵒ richting het oosten en belandde zo op de zuidoostpunt van Sardinië. Hij lijkt daar even op adem te komen want het gebied dat hij de afgelopen dagen in beslag heeft genomen heeft een lengte van niet meer dan 3 kilometer. Hij brengt de nachten door op een bosachtige heuvel en zit overdag veel op eenzelfde perceel ongeveer een kilometer verderop. Clyde is wat actiever geweest tijdens zijn verblijf op het eiland en is in de afgelopen 3 dagen van de noordkant naar de zuidkant gevlogen. Gisteren stuurde hij vanaf daar zijn laatste GPS-positie. Het is goed mogelijk dat hij momenteel weer de Middellandse Zee trotseert of dat hij zelfs al is aangekomen in Tunesië of Algerije.

Ook Gösta heeft de afgelopen tijd niet bepaald gelanterfant, want hij zit inmiddels middenin Marokko. Dat wil zeggen dat hij sinds de laatste update 3 dagen geleden vanaf Zuid-Spanje meer dan 700 kilometer heeft afgelegd. En dat inclusief zee-oversteek en de nodige hoogtemeters veroorzaakt door het Atlasgebergte.

De rest van de grauwe zenderkieken blijft nog even offline.

14-09-2021

Durk over de Alpen en Clyde op Sardinië

Tijdens de vorige update was al te zien dat Durk na zijn vertrek uit Oost-Groningen afboog naar het oosten en in een totaal andere richting vloog dan de ook Groningse Udo en Jaco. Deze koers heeft hij vastgehouden en zo is hij via Oostenrijk recht over de Alpen naar Italië getrokken! Hiermee heeft Durk zelfs een oostelijkere route gekozen dan Clyde, de andere grauwe zenderkiek die dit jaar over de Alpen ging. En dat terwijl Clyde van een veel oostelijkere broedlocatie afkomstig is (Öland in Zweden). Durk lijkt zijn oversteek van de Middellandse Zee nog even uit te stellen en volgt de westkust van Italië richting het zuiden. Gistermiddag vloog hij over de stad Pisa. Het is niet geheel onwaarschijnlijk dat hij toen een behoorlijk scheef bouwsel onder zich door heeft zien glijden.

Anders dan vorig jaar, heeft Clyde dit jaar zijn oversteek over de Middellandse Zee vanaf Marseille onderbroken met een pauze op Sardinië. Niet zo vreemd als we naar de tijd dat hij daar aankwam kijken: Clyde verliet het vaste land van Frankrijk om 3 uur ’s middags en na 12 uur lang aan één stuk door over zee te hebben gevlogen, kreeg hij pas om 3 uur ’s nachts weer de kans om aan land te gaan. Het blijft toch indrukwekkend om te zien hoe het hem ook in het donker schijnbaar geen greintje moeite kost om het eiland te lokaliseren.

Gösta heeft na zijn vakantie van 5 dagen in Noord-Spanje besloten zijn reis naar het zuiden te vervolgen. Hij bracht de afgelopen nacht zuidelijk van Madrid en zal spoedig in Andalusië aankomen.

09-09-2021

Ook Groningse Durk start zijn najaarsmigratie

Ook Durk is gisterochtend vertrokken uit Oost-Groningen. Zijn jongen zullen het nu dus zonder zijn prooiaanvoer moeten doen. Vorig jaar vertrok de laatste gezenderde grauwe 9 dagen eerder (31-08) uit het broedgebied. Nu zegt deze vergelijking niet heel veel over de relatieve timing van het vertrek van de grauwe kiekendieven dit jaar (vroeg of laat?), want in 2019 vertrok de laatste gezenderde grauwe ook pas op 08-09, op bijna dezelfde dag als Durk dus. Durk houdt vooralsnog een behoorlijk oostelijke koers aan en bracht zijn eerste nacht door in de buurt van Bielefeld in Duitsland.

Na zijn nachtrust was Mats afgelopen dinsdag al vroeg uit de veren om vanaf Zuid-Spanje de oversteek over de Middellandse Zee te maken. Binnen enkele uren bereikte hij de Marokkaanse kust, en trok diezelfde dag nog zo’n 130 kilometer verder landinwaarts. Daar bracht hij de nacht door en toen hij verder vloog verloor zijn zender al gauw bereik. Overigens net zoals de zenders van Jaco, Henning, Menno en Udo, waarvan we ook nog geen nieuws hebben ontvangen uit Afrika.

Gösta heeft ervoor gekozen een stopover te maken in Noord-Spanje. Hij heeft daar de afgelopen 3 dagen doorgebracht. Uit zijn zenderdata blijkt dat hij daar in een akker overnacht en dagelijks heen en weer vliegt naar zijn jachtgebied 5 kilometer verderop.

Onze waaghals Clyde is na zijn barre tocht over besneeuwde bergtoppen gaan uitrusten in Noord-Italië. Hierbij zakte hij niet af naar lager gelegen akkers die hemelsbreed slechts 10 kilometer van hem vandaan waren, maar bleef hij boven de boomgrens op een hoogte van zo’n 2000m rondzwerven. Aan zijn 3-daagse stopover leek gisteren een eind te komen, toen hij in een rechte lijn verder zuidwaarts vloog, maar we zullen het volgende contactmoment met de zender moeten afwachten om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Hij is nog maar 100 kilometer van de Middellandse Zee verwijderd, dus ver hoeft hij in ieder geval niet meer te vliegen om aan zijn oversteek te beginnen.

07-09-2021

Clyde kiest voor Alpenroute en chocolade-uitzicht

Inmiddels zijn minstens 7 van de 9 grauwe zenderkieken op najaarstrek. Minstens, want de zender van grauwe kiekendief Robban uit Öland heeft sinds 25-08 geen data meer verstuurd. Het is dus mogelijk dat hij ook al onderweg is. Van Durk is het in ieder geval zeker dat hij nog in zijn broedgebied in Oost-Groningen is, omdat zijn zender nog wél recentelijk contact heeft gemaakt en omdat hij op 03-09 nog in het veld werd waargenomen! Toen voerde hij zelfs nog zijn 2 jongen, en dat terwijl zijn buurman Udo uit dezelfde regio waarschijnlijk al in Noord-Afrika zit (laatste GPS-punt 03-09 vanuit Zuid-Spanje).

Clyde is op 30-08 vertrokken vanuit zijn broedgebied op Öland in Zweden. In plaats van via Denemarken over land te vliegen zoals Mats en Gösta, stak hij direct vanaf Öland de Oostzee over. Iets wat hij afgelopen voor- en najaar ook al deed. Na in Duitsland aan land te zijn gekomen, pakte hij een stukje Tsjechië mee en vloog hij door naar Zwitserland, waar hij 5 dagen na vertrek uit Zweden aankwam. Hier overnachtte hij om de volgende ochtend zonder aarzeling binnen één dag de Alpen over te steken. Volgens zijn zenderdata vloog hij op een maximale hoogte van maar liefst 3800 meter en zou hij uitzicht hebben gehad op de Matterhorn, die beroemde Zwitserse berg van de Toblerone-chocolaatjes. Hij beweegt zich nu in de richting van Marseille, waar hij vorig najaar ook de Middellandse Zee overstak. Toen koos hij er echter voor om grotendeels om de Alpen heen te vliegen in plaats van er direct overheen.

Gösta heeft in Zuidwest-Frankrijk een uitstapje gemaakt van 120 kilometer over de Atlantische Oceaan. Hij kwam in Noord-Spanje weer aan land, vloog terug Frankrijk in om daar te overnachten en vloog gisteren weer verder zuidwaarts Spanje in.

Mats is sinds de laatste update van Midden-Frankrijk naar Zuid-Spanje gegaan en hij bracht de afgelopen nacht vlakbij de kust door. Hij lijkt zich op te maken voor de oversteek van de Middellandse Zee.

De zenders van Jaco, Menno en Henning hebben sinds de laatste update geen bereik gehad en het blijft dus nog even gissen waar precies in Noord-Afrika zij zich bevinden.

03-09-2021

Gelijke grauwe kiekendieven, gelijke routes

Een derde grauwe zenderkiek heeft Noord-Afrika bereikt: Menno. Terwijl Jaco en Henning ervoor kozen om al in het noorden van Spanje van wal te gaan, bleef Menno boven land vliegen en stak pas in Zuid-Spanje de zee over. Uit de datapunten die we achteraf van hem binnenkregen bleek dat hij zelfs een dag eerder in Algerije arriveerde dan Jaco, laat in de avond van 28-08. Daar aan land gekomen overnachtte hij eerst in een bebost gebied op 700 meter van de kust om vervolgens verder te trekken naar het oostelijke deel van Marokko, waar de temperaturen nu overdag zo’n 40 °C bedragen. Jaco volgde in Algerije bijna een dag lang precies dezelfde route als Menno, maar boog daarna af naar een zoutmeer waar hij kort rondhing. Vervolgens keerde hij weer terug naar de route van Menno maar zijn zender verloor op 31-08 weer bereik. Sindsdien hebben we nog geen data weer van hem ontvangen. Ook de zender van Henning heeft waarschijnlijk geen bereik, zijn laatste update is nog steeds van 27-08 uit Marokko.

De Zweedse Mats is weer op de radar verschenen en in de tussentijd van Saksen-Anhalt via Luxemburg naar Midden-Frankrijk gevlogen. De afgelopen nacht bracht hij door in een bos in het regionaal natuurpark ‘Millevaches en Limousin’ op meer dan 800 meter boven zeeniveau.

De andere grauwe kiekendief op trek die in Zweden broedde, Gösta, is gisteren na zijn stopover van een dikke week in Thüringen, Duitsland, verder gevlogen. Ook hij vloog via Luxemburg naar Frankrijk en hij was vanochtend ten westen van Parijs.

Udo heeft de afgelopen twee dagen gebruikt om van Noord- naar Zuid-Spanje te vliegen. De verwachting is dat hij over niet al te lange tijd in Noord-Afrika aan zal komen.

01-09-2021

Vader Udo in Spanje, jonge Guusje nog in Groningen

Guusje © Dirk Moerbeek

Guusje bij haar beschermde nest © Theo van Kooten

Groningse grauwe kiekendief Udo heeft het broedgebied op 28 augustus verlaten. Terwijl één van zijn uitgevlogen jongen, Guusje, nog steeds regelmatig wordt gezien door vrijwilligers en haar nestplek bezoekt zit haar vader Udo dus al in Spanje. Dirk Moerbeek maakt een prachtige tekening van Guusje die na het uitvliegen de luwte opzocht. Ze zal het net als waarschijnlijk het overgrote deel van de uitgevlogen jonge kiekendieven moeten doen zonder ouderlijke begeleiding op haar eerste zuidwaartse reis.

Jaco de eerste van de gezenderde grauwe kiekendieven die naar het zuiden vertrok is inmiddels in Algerije! Na een stopover van drie dagen in het midden van Frankrijk vloog hij op 27 augustus weer verder. De Groningse Jaco begon zijn Middellandse zee-oversteek al in het noorden van Spanje vlakbij Barcelona en vloog ruim 350 km over water tot hij net als Henning weer aan land ging bij de Costa Blanca. In tegenstelling tot Henning vloog Jaco echter gewoon door en kwam diezelfde dag nog aan in Algerije waar hij nu nog is.

Henning uit Diepholz koos in het begin een andere route naar het zuiden en vloog grotendeels door Duitsland en Zwitserland, dit keer om de Alpen heen in plaats van erover zoals vorige jaar. Vanaf Spanje was zijn route echter verrassend gelijk aan die van Jaco ook hij bereikte het Afrikaanse continent in Algerije, maar zit inmiddels in Marokko.

Ook Mats, die een week geleden nog in Zweden was, is over de Oostzee en Denemarken naar Duitsland gemigreerd. Zijn laatste positie is van 26 augustus uit Saksen-Anhalt, maar het is waarschijnlijk dat Mats al ver zuidelijk in Europa is waar zijn zender wellicht slechter bereik heeft.

Gösta is sinds de vorige update niet veel verder gevlogen en maakt al ruim een week een stopover in het noordwesten van de deelstaat Thüringen.

Menno heeft niet stilgezeten en is inmiddels in Zuid-Spanje, het zal vast niet lang meer duren tot hij de Middellandse Zee oversteekt naar het nog warmere zuiden.

24-08-2021

Meer gezenderde grauwe kiekendieven verlaten hun broedgebied

Ook Zweedse grauwe kiekendieven Gösta en Mats zijn aan hun najaarsmigratie begonnen. Gösta vertrok op 22 augustus over Öland in zuidelijke richting. Hij vloog net als Mats een dag later deed over de Oostzee verder naar het westen en bereikte dezelfde dag nog Denemarken en overnachtte dichtbij Kopenhagen. Gisteren sloeg hij met een haakse bocht af naar het Zuiden en was vanochtend in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Gösta heeft er al weer ruim 700 km vliegen opzitten in slechts twee dagen tijd. Mats ligt nog een beetje achter en was gisteravond (23-08) in het zuiden van Zweden.

Duitse Menno is vanuit Diepholz aan zijn reis naar het zuiden begonnen. Hij is niet ver meer verwijderd van de Belgische grens.

Jaco die als eerste gezenderde man dit jaar uit het broedgebied vertrok, is België doorgevlogen en heeft zelfs al een korte stopover gehouden in het noorden van Frankrijk. Inmiddels is hij nog maar iets noordelijk van Parijs.

20-08-2021

Start najaarstrek grauwe kiekendieven 2021

De najaarstrek van grauwe kiekendieven richting hun Afrikaanse wintergebieden is weer van start! Dit jaar kunnen we de trekroutes van negen mannetjes grauwe kiekendief met GPS-GSM-zenders volgen, waarvan vier oud bekenden die in 2020 van de zender zijn voorzien, en vijf nieuwe zenderkieken uit het afgelopen broedseizoen.

Na een paar jaar pauze hebben zijn dit jaar weer drie mannetjes in Groningen gezenderd, en opnieuw twee op het Zweedse Oostzee-eiland Öland in samenwerking met de provincie Kalmar en de lokale kiekendievenbeschermers. Daarnaast zijn er uit de regio Diepholz in het Duitse Nedersaksen nog twee mannetjes uit 2020 in leven (samenwerking met BUND Diepholzer Moorniederung).

Afgelopen week is de eerste van de negen mannen aan zijn najaarstrek begonnen: Jaco uit Noord-Groningen heeft inmiddels Nederland achter zich gelaten en was vanochtend in het Noorden van België. En het vertrek van de volgende individuen kan nu ook elke dag gebeuren.

Kennismaking najaar 2021

Groningen (NL)

Durk

Durk heeft in Oost-Groningen twee jongen gebracht. Hij is tot nu toe nog niet vertrokken.

Jaco

Jaco broedde in 2021 succesvol in een tarweperceel in Noord-Groningen; twee jongen vlogen uit. Hij is op 16 augustus uit Groningen vertrokken en is via Noordrijn-Westfalen en Limburg, België in gevlogen.

Udo

Udo had een laat nest in Oost-Groningen, waar één enkel jong is uitgevlogen.

Öland (SE)

Mats

Mats broedde in een luzerneperceel op het Zweedse eiland Öland, en heeft 1-3 jongen tot uitvliegen gebracht.

Robban

Robban had zijn nest op Öland in natuurlijk habitat (galigaan-moeras), in dezelfde kolonie als het andere zendermannetje Gösta. Twee jongen zijn bij hem uitgevlogen.

Oud bekenden

Öland (SE)

Clyde

Clyde kwam in het voorjaar 2021 pas laat op Öland aan en het lukte hem niet meer om een vrouwtje te vinden. Hij heeft desondanks de hele zomer op het eiland doorgebracht en er werd geobserveerd dat hij met de prooiaanvoer bij een ander paartje heeft geholpen.

Gösta

Gösta heeft op Öland in hetzelfde galigaan-moeras als vorig jaar gebroed. Net als bij zijn buurman Robban vlogen bij hem twee jongen uit.

Diepholz (DE)

Henning

Henning zijn nest bij Diepholz werd helaas in de ei-fase gepredeerd. Daarna maakte hij in juli en begin augustus twee (!) opvallende vluchten naar Polen en terug naar Diepholz. Op 10 augustus is hij van Diepholz naar de omgeving van Weimar gevlogen (Thüringen), waar hij sindsdien verblijft (nog niet op de kaart te zien).

Menno

Menno heeft succesvol bij Diepholz in Nedersaksen gebroed (3 uitgevlogen jongen).