Actueel

De laatste vogelrijke dagen in Marokko

25-april-2024 Ook de laatste dagen van de expeditie vlogen voorbij. Gelukkig zijn we droog gebleven de laatste nachten, ook al was het best koud en vochtig in de vroege ochtenduren. In de ochtend van de laatste volle velddag stond ons een aangename verrassing te wachten.

Midden in een Marokkaanse zandstorm met boerenzwaluwen

23-april-2024 De prooitransecttellingen gaan gestaag. We herhalen op zo veel mogelijk plekken de transecten die ook in april 2010 en april 2011 een keer geteld zijn. De reden hiervoor is dat we willen vergelijken hoe het habitat en de prooibeschikbaarheid sinds dien veranderd zijn.

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.