Foto: Rein Hofman

Actueel

Loopkevergemeenschap op akkers zeer specifiek

15 november 2023 Sinds er op de akkers van de Groningse Westeresch en Midwolder Bouwten ‘natuurinclusief’ wordt geboerd, hebben we daar een omslag gezien in de samenstelling van de gemeenschap aan loopkevers, met steeds meer kevers van meer natuurlijke habitats.

Bescherming van zwarte kiekendieven in Zuid-Afrika

2 november 2023 Na het uitzwaaien van ‘onze’ grauwe en bruine kiekendieven naar hun overwinteringsgebieden in de Sahel, plakte collega Toni Hoenders nog een stukje aan het kiekenbroedseizoen door in Zuid-Afrika mee te helpen bij het zoeken van nesten van zwarte kiekendieven.

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.