Actueel

Abe is 17 geworden!

20-jun-2024 En dat moet gevierd, want Abe is hiermee officieel de oudst bekende grauwe kiekendiefman van Nederland geworden (en vermoedelijk van Europa en de rest van de wereld!). Op 20 juni 2007 aan de Wulpweg in Flevoland uit het ei gekropen, en nu 17 jaar later ‘still alive and kicking’ in diezelfde provincie, inclusief vrouw, nest en een schare trouwe volgers die hem al vele jaren in hun hart heeft gesloten.

Meerjarig onderzoek naar akkervogels in relatie tot NIL

17-jun-2024 Na een pilotjaar in 2023 zijn we dit jaar dan echt gestart met een groots opgezet onderzoek naar akkervogels in zowel reguliere als natuurinclusieve landbouwgebieden (NIL). We volgen daarbij nesten van gele kwikstaart en veldleeuwerik en kijken o.a. naar verschillen in broedsucces, voedselbeschikbaarheid, overleving en predatie.

Agenda

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.