ROUTES GRAUWE ZENDERKIEKEN NAJAAR 2020

Angela

Anton

Anneke

Henning

Clyde

Menno

Gösta

Nils

Je kunt op de bovenstaande kaart inzoomen naar de routes. Als je op het bijbehorende icoon van de kiekendief klikt zie je wanneer de laatste update van zijn route is geweest.

Laatste nieuws van grauwe kiekendieven met een zender najaar 2020

09-04-2021

Eerste gezenderde grauwe kiekendief in Marokko!

Op 30 maart besloot Menno zijn wintergebied in Mali te verlaten om richting het noorden te keren en daarmee zich weer naar het broedgebied te bewegen. In 6 dagen tijd vloog Menno over de Sahara in Mali en Algerije, zo’n 2300 km, en kwam op 4 april aan in Marokko. Daar houdt hij inmiddels al 5 dagen lang een stopover in precies hetzelfde gebied als op zijn zuidelijke reis in het najaar, toen vertrok hij na vier dagen. We gaan zien hoe lang het duurt voordat hij verder migreert en Europa onder zich ziet verschijnen.

De andere grauwe kiekendieven zijn al sinds het najaar stil, alleen Henning en Anneke maakten contact vanuit het wintergebied maar dat is respectievelijk twee weken en anderhalve maand geleden.

Eerder nieuws van grauwe kiekendieven met een zender najaar 2020

30-03-2021

Menno en Henning delen recente locaties vanuit de Sahel

In tegenstelling tot de bruine kiekendieven die al volop aan hun voorjaarstrek zijn begonnen, is het bij de grauwe kiekendieven nog even wachten tot de actie.

Gelukkig maakten Menno en Henning gisteren wel contact vanuit het wintergebied en zijn beiden dus nog in leven. Menno zit nog steeds in zijn tweede wintergebied in Mali terwijl ook Henning al maanden gebruik maakt van zijn tweede wintergebied in Niger. Beide komen ze uit hetzelfde broedgebied in Duitsland maar zijn nu zo’n duizend kilometer van elkaar gescheiden.

Anneke maakte voor het laatste contact op 22 februari en zat nog in hetzelfde wintergebied als eind 2020 in Mali.

Alle andere gezenderde grauwe kiekendieven hebben al maanden niks laten horen en het is dan ook spannend hoeveel van hen nog in leven zijn en terugkeren deze lente.

15-01-2021

Nieuwjaarsberichten vanuit Mali en Niger

Anneke was tijdens de vorige update nog bezig met het oversteken van de Sahara in het noorden van Mali. Op 15 september bereikte ze haar eerste overwinteringsgebied in Mauritanië, relatief ver noordelijk. Halverwege oktober trok ze verder naar een voor haar bekend gebied in Mali net over de grens met Mauritanië. Op 9 december kwam daar ook het laatste signaal vandaan en is ze nog niet weer verder getrokken.

Menno had tijdens de laatste update net zijn eerste overwinteringsgebied in Mali verlaten om verder naar het zuidoosten te trekken. Hij maakte dit jaar weer contact en zit nu in zijn tweede overwinteringsgebied niet ver van een zijrivier van de Niger. Hij bezoekt de rivieroevers niet, zoals veel bruine kiekendieven wel doen, maar blijft op enkele kilometers afstand in natuurlijk habitat.

Ook Henning liet in het nieuwe jaar al van zich horen en zit in zijn tweede overwinteringsgebied, wel bijna 1000 km verder oostelijk dan Menno, in Niger.

Van Angela, Anton, Clyde, Gösta en Nils blijft het nog even spannend of ze de najaarstrek hebben overleefd en veilig in het overwinteringsgebied zijn aangekomen.

19-11-2020

Henning in tweede overwinteringsgebied, Menno verlaat zijn eerste!

Begin september ontvingen we data van Anneke uit Marokko, maar daarna was het voor langere tijd stil. Intussen heeft ze weer contact gemaakt met het netwerk en weten we nu dat ze zonder stopovers door Marokko verder is getrokken naar het zuiden. Haar laatste GPS-positie is van 23 september boven de Sahara in Mali.

Henning was in Zuid-Spanje tijdens de laatste update. In de eerste week van september vloog hij over de Middellandse Zee naar Algerije. Hij vervolgde daar onverstoorbaar zijn weg naar het zuiden en stopte pas op 13 september in het zuiden van Mali. Daar koos hij zijn eerste overwinteringsgebied op de grens van de droge Sahara en de groenere Sahel vlak na het regenseizoen. 20 Oktober vertrok hij uit dit gebeid en migreerde over de grens met Niger. In een paar dagen trok hij langzaam verder en arriveerde 25 oktober in zijn tweede overwinteringsgebied niet ver van de grens met Nigeria.

Menno hield in tegenstelling tot bovengenoemde Anneke en Henning wel een stopover in Marokko van vier dagen. Vervolgens vloog hij in 8 dagen over de Sahara en arriveerde op 16 september in Mali waar hij drie dagen een stopover hield na de oversteek van de heetste woestijn ter wereld. Hij trok verder westelijk door Mauritanië om uiteindelijk weer in Mali aan te komen in zijn eerste overwinteringsgebied. Het gebied waar Anneke vorig winter ook gedeeltelijk verbleef, wie weet hebben ze elkaar daar dit jaar ook ontmoet. Op 10 november trok Menno verder naar het zuidoosten. Hierbij koos hij ervoor een nacht door te brengen in agrarisch gebied waar vorig jaar bruine kiekendief Josef langere tijd verbleef. De volgende dag vloog hij wel gewoon weer verder en zijn laatste positie van 15 november is niet ver van de Bani rivier, een zij-rivier van de Niger. Of dat ook zijn tweede overwinteringsgebied is, blijft nog even onduidelijk.

Angela, Anton, Clyde, Gösta en Nils hebben sinds de laatste update nog geen data weer verstuurd.

25-09-2020

Clyde van Marseille naar Algerije

Dat Zweedse grauwe kiekendief Clyde niet bang voor water is, had hij al bewezen met een tocht van 250 km over de Oostzee (zie vorige update). In de ochtend van 10-09 besloot hij in tegenstelling tot de meeste andere gezenderde grauwe kiekendieven meteen naar het zuiden ter hoogte van Marseille te migreren in plaats van westelijk over Spanje naar Afrika Het resultaat van zijn beslissing is 700 km vliegen over de Middellandse zee binnen 21 uur. Met zo’n 35 km/u bereikte hij de volgende dag (11-09) het vaste land van Algerije. Daar zwerft hij nu nog rond op de grens met Tunesië om aan te sterken voor zijn reis over de Sahara. Zowel Clyde als Gösta waren broedvogels op Öland toch liggen hun locaties op dit moment meer dan 1000 km van elkaar vandaan. Interessant om straks te zien of ze elkaar in het wintergebied weer naderen.

Nils was als één van de laatste gezenderde grauwe kiekendieven in Spanje. Op 18-09 maakte hij de kortste zee-oversteek naar Marokko bij Gibraltar en vloog sindsdien verder zuidelijk binnen het land.

Sinds de vorige update van 11-09 hebben de gezenderde grauwe kiekendieven Angela, Anneke, Anton, Henning en Menno geen contact meer gemaakt en GPS-posities verstuurd. Het blijft dus nog even spannend waar zij heen zijn gemigreerd.

11-09-2020

Anton opnieuw in Tunesië, vier van acht grauwe kiekendieven in Marokko

Tijdens de vorige update van de gezenderde grauwe kiekendieven was alleen Henning al in Spanje. Inmiddels zijn Angela, Anneke, Menno en Gösta over de Middellandse Zee gevlogen en hebben ze het Afrikaanse continent bereikt! Menno die pas op 28 augustus uit het broedgebied vertrok was de eerste gezenderde grauwe kiekendief die in Marokko arriveerde op 04-09. In zeven dagen tijd vloog hij meer dan 2000 km. Angela arriveerde niet veel later aan de Marokkaanse kust, die zij bereikte door in het donker door te vliegen en rond middernacht weer boven land te zijn. Anneke waagde ditzelfde trucje niet en besloot ’s avonds vlak aan de Spaanse kust te overnachten voor haar toch over zee te maken. Een dag later op 08-09 kwam ook Gösta aan. Na zijn bijna twee weken durende stopover in Duitsland vloog hij in één keer zonder verdere stopovers naar Marokko, ook hij had geen problemen met de duisternis en arriveerde om 2 uur ’s nachts in Noord-Afrika. Vervolgens is hij al verder zuidelijk over het Atlasgebergte getrokken.

Henning heeft aan de oostkust van Spanje een stopover gemaakt van zes dagen voordat hij verder naar het zuiden migreerde op 05-09. Zijn laatste GPS-positie is van 6 september nog noordelijk van Alicante.

Anton was bij de vorige update in Hongarije. Sindsdien heeft hij zijn route uit 2019 behoorlijk nauwkeurig herhaald (zie route uit 2019/2020). Via Kroatië en Bosnië en Herzegovina vloog hij over de Adriatische Zee naar Italië. Ook daar leek hij zijn routekeuze van vorig jaar opnieuw goed te keuren door weer over Sicilië te trekken, hij hield daar zelfs een stopover van drie dagen en verliet het eiland op 7 september om naar Tunesië te vliegen. We zijn benieuwd of hij de stopover gebieden van vorig jaar opnieuw bezoekt.

Nils heeft ook eindelijk zijn stopover gebied verlaten in Noord-Duitsland. Op 6 september besloot hij pas verder naar het zuiden te vliegen. Vervolgens bereikte hij in vijf dagen Spanje. Daar was hij vanochtend nog steeds vlakbij het plaatsje Alcañiz.

Als laatste is Clyde ook vertrokken van Öland op 31 augustus. In tegenstelling tot Gösta koos hij ervoor rechtstreeks over de Oostzee naar Duitsland te vliegen. Een tocht van ruim 250 km over het water. Hij hield daarna tweemaal een stopover van enkele dagen in Saksen-Anhalt. Op 6 september richtte hij opnieuw zijn snavel zuidwaarts en kwam twee dagen later aan in Zuid-Frankrijk. Daar legde hij in de afgelopen drie dagen maar weinig kilometers af en lijkt vakantie te vieren aan het mooie Lac de-Sainte-Croix.

31-08-2020

Henning over de Alpen naar Spanje, Anton kiest oostelijke route vanaf Polen

Anneke is op 26-08 vanuit haar stopovergebied vlakbij Parijs vertrokken en verder naar het zuiden gevlogen. Ze is daar, na haar relatief vroeg mislukte broedpogingen in Nederland, uiteindelijk twee maanden lang gebleven. Haar route nu lijkt erg op de route die ze vorig jaar volgde dwars door Frankrijk en toen oostelijk door Spanje. Op dit moment is ze nog maar 60 km verwijderd van de Spaanse grens.

Ook Angela is, na een stopover van tien dagen in Noord-Frankrijk, verder getrokken. Op 30-08 migreerde ze verder zuidelijk en heeft het noorden van Frankrijk bijna geheel achter zich gelaten.

Anton probeerde ons nog even op het verkeerde been te zetten door westelijk te vliegen vanuit Polen , maar keerde vlak voor de Duitse grens weer om en koos toch een oostelijke route. Op 27-08 bereikte hij Tsjechië waar hij de nacht in een bos heeft doorgebracht. De volgende dag migreerde hij verder door Slowakije en koos daar voor akkers om uit te rusten tot de volgende ochtend toen hij vroeg weer verder trok. Inmiddels is hij in Hongarije en komt zijn laatste positie bij het Balatonmeer weg, het grootste meer van Midden-Europa. Zijn uitzicht zal in ieder geval adembenemend zijn.

Gösta heeft zijn stopovergebied bij Maagdenburg in Duitsland verlaten en migreerde verder richting het zuidwesten. Hij is niet ver meer van de Franse grens.

Henning leek bij de vorige update een Alpenoversteek te gaan wagen en dat is hem gelukt! Op 22-08 keerde hij eerst nog weer even om en lijkt een beter plek voor de start van zijn waagstuk gezocht te hebben. Op 23-08 heeft hij het eerste gedeelte door Oostenrijk volbracht. Grappig is dat hij direct aan de voet van de bergketen in Lombardije in Italië een slaapplaats heeft gezocht. De volgende dag trekt hij echter liever westelijk opnieuw over de Alpen dan recht naar het zuiden over de Middellandse Zee. Hij lijkt bij het oversteken van de berketen minstens hoogtes van 2700 m te hebben gevlogen! Ondertussen is hij door Italië, Frankrijk en Andorra aangekomen in het oosten van Spanje.

Menno is op 28-08 als zevende gezenderde grauwe kiekendief aan zijn najaarstrek begonnen! Hij vloog westelijk vanuit Diepholz door België en zit nu net over de grens in Frankrijk.

Gezenderde mannen Clyde en Nils doen het nog rustig aan, de eerste is nog niet vertrokken vanaf Öland in Zweden en Nils houdt al langere tijd een stopover in Noord-Duitsland.

22-08-2020

Koploper Henning in Oostenrijk, ook Anton vertrokken

Henning was tijdens de vorige update in Oost-Duitsland. Sindsdien is hij in zuidoostelijke richting verder getrokken en maakte tussendoor een 2-daagse stopover in Tsjechië nabij Praag. Gisteren is hij weer daar vandaan vetrokken. Vanochtend zat hij in Oostenrijk nabij Salzburg en het lijkt er op dat hij op het punt staat om dwars over de Alpen te trekken. We zijn benieuwd of de volgende binnenkomende gegevens dit zullen bevestigen.

Daarnaast is ook de 6e zenderkiek uit het broedgebied vertrokken: Anton vloog gisteren vanuit Krotoszyn in Groot-Polen ongeveer 100 km naar het westen. Dit is een interessante beweging, omdat dit voor nu niet op de oostelijke routes lijkt die hij tijdens de vorige twee jaren op zijn najaarstrek volgde (via Tsjechië en Italië).

Angela is intussen op haar westelijke route verder getrokken: Gisteren bereikte zij Frankrijk (regio Picardië).

De andere drie al vertrokken grauwe kiekendieven Anneke, Nils en Gösta zijn tot nu toe nog in hun stopovergebieden in Frankrijk (Anneke) en Duitsland (Nils en Gösta).

17-08-2020

Start najaarstrek grauwe kiekendieven 2020 

De najaarstrek van de grauwe kiekendieven is alweer begonnen en de zenderkieken zijn ook dit jaar weer via onze website te volgen! Dit jaar zijn er acht grauwe kiekendieven met GPS-GSM-zenders, drie oude bekenden uit de jaren 2017-2019 plus vijf nieuwe die deze zomer gezenderd werden. Het zijn kiekendieven uit vier verschillende broedgebieden; of eigenlijk vijf, omdat één in Noordrijn-Westfalen gezenderd mannetje dit jaar in West-Polen heeft gebroed. Nieuw is dat nu voor het eerst ook de trekroutes van Zweedse grauwe kiekendieven (broedvogels op het eiland Öland) gevolgd kunnen worden!

Lees meer over de vangacties van 2020 in Duitsland en Zweden. Onze samenwerkingspartners in de verschillende gebieden zijn de “Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz” (ABU) in de Hellwegbörde (DE), de “BUND Diepholzer Moorniederung” in Diepholz (DE) en “Länsstyrelsen Kalmar län” op Öland (SE).

In de afgelopen week zijn vier van de acht grauwe kiekendieven uit het broedgebied vertrokken, en een vrouw was na het mislukken van haar nest al in juni naar Frankrijk gevlogen. Lees hier de details voor de acht zenderkieken:

Kennismaking najaar 2020

Öland (SE)

Clyde

Clyde broedde succesvol in een intensief hooiland in het zuidelijke deel van Öland. Hij bevindt zich nog steeds in dit gebied.

Gösta

Gösta broedde eveneens succesvol, maar dan in het noordelijke deel van Öland in natuurlijke vegetatie (Galigaan-moeras). Hij vertrok op 11 augustus van het eiland in zuidwestelijke richting, vloog over het zuiden van Zweden, bereikte Denemarken bij Kopenhagen en stook vanuit het Deense eiland Lolland de Oostzee over (oversteek van ca. 45 km). Hij vloog toen in zuidelijke richting door het Noorden van Duitsland; vanmiddag was hij in Saksen-Anhalt bij Maagdenburg.

Diepholz (DE)

Henning

Henning werd in 2020 in de Diepholzer Moorniederung gezenderd. Nadat zijn jongen in het nest zijn overleden (vermoedelijk door voedselgebrek) maakte hij eind juli een grote uitstap naar het oosten voorbij Berlijn tot bijna aan de Poolse grens (in totaal ca. 750 km). Op 14 augustus is hij uit de Diepholzer Moorniederung vertrokken, en dan ook wel in zuidoostelijke richting. Vanochtend was hij dichtbij Chemnitz in Saksen. Hij lijkt dus een oostelijke trekroute te willen nemen.

Menno

Ook Menno is dit jaar gezenderd in de Diepholzer Moorniederung en bracht één jong tot uitvliegen. Hij is tot heden nog niet uit het broedgebied vertrokken.

Nils

Nils werd dit jaar in Diepholz met een zender voorzien. Hij broedde succesvol (drie jongen). Op 13 augustus vertrok hij in oostelijke richting en zit sindsdien in Saksen-Anhalt in de Altmark, een traditioneel broedgebied van grauwe kiekendieven.

Oud bekenden

Flevoland (NL)

Anneke

Anneke werd in 2019 als broedvogel in Flevoland gezenderd en heeft aldaar ook dit jaar weer een broedpoging gedaan. Helaas werden haar eieren begin juni gepredeerd. Daarna bleef zij nog twee weken in Nederland met uitstapjes naar de Noordoostpolder, Zuidwest-Friesland en het rivierengebied bij Gorinchem. Al op 24 juni vertrok zij naar Frankrijk en zit nu bijna twee maanden in agrarisch gebied aan de grens van de regio’s Picardië en Île-de-France, ca. 30 km noordoostelijk van Parijs. In precies dat gebied maakte zij ook eind augustus 2019 een stop-over van drie dagen.

Hellwegbörde (DE)

Angela

Angela is ook een oude bekende. Zij werd al in 2017 in de Hellwegbörde van een zender voorzien en heeft sindsdien elke zomer daar gebroed. Dit jaar was zij helaas niet succesvol: haar nest werd al vroeg in de eifase gepredeerd, en hetzelfde gebeurde half juni met het tweede legsel dat zij ca. 3 km verderop legde. Daarna vertrok ze snel uit het gebied en bleef tot begin augustus verder westelijk in Noordrijn-Westfalen bij Düren (ca. 150 km van de Hellwegbörde verwijderd), waar zij bijna elk jaar na het broedseizoen een tijdje zat. Daarna was zij nog weer een kleine twee weken in de Hellwegbörde en is op 14 augustus daar vandaan vertrokken. Vanmiddag was ze in België tussen Namur en Charleroi.

Anton

Het verhaal van Anton is opmerkelijk. In 2018 werd hij in de Hellwegbörde gezenderd en broedde hij daar succesvol. Het jaar daarop keerde hij echter niet daar niet terug, maar trok helemaal naar West-Polen, waar hij de zomer doorbracht, vermoedelijk als niet-broeder. In 2020 trok hij ook weer naar West-Polen, maar deze keer broedde hij succesvol, in de provincie Groot-Polen, ca. 80 km zuidelijk van Poznań. Opvallend is dat dit gebied géén van de gebieden is die hij in 2019 opzocht. Dankzij de zenderdata kon het nest in wintertarwe door de Poolse ornitholoog Sławek Rubacha worden beschermd en de jongen geringd (zie foto’s). Hij bevind zich op dit moment nog in de omgeving van de broedplaats.

© Sławek Rubacha

© Sławek Rubacha