Titelfoto: Margret Bunzel-Drüke

ROUTES BRUINE ZENDERKIEKEN NAJAAR 2023

Door op een route te klikken zie je van welke vogel deze is en wanneer de laatste update is geweest.

70

71

82

Iris

Nicolas

Patrick

Laatste nieuws van bruine kiekendieven met een zender najaar 2023

14-11-2023

Nicolas ook gearriveerd

Nicolas heeft ook eindelijk laten weten dat hij is aangekomen in zijn overwinteringsgebied in Ivoorkust! Zoals in voorgaande jaren heeft hij een nogal westelijke route genomen naar zijn eindbestemming, waarbij hij maar liefst 5 Afrikaanse landen op zijn route had liggen voordat hij in Ivoorkust arriveerde: Marokkko, Algerije, Westelijke Sahara, Mauritanië en Mali. In het zuiden van Mauritanië heeft hij een uitgebreide pitstop gemaakt: 16 dagen lang verbleef hij daar in eenzelfde gebiedje op ongeveer 50 kilometer afstand van de grens met Mali. Opvallend genoeg wijkt dit gebiedje af van de plek waar hij de twee voorgaande jaren in het najaar een stop maakte in het zuiden van Mauritanië. Hij zit momenteel wél weer op exact dezelfde plek aan de Bandamarivier, waar hij de afgelopen jaren steeds de volledige winter heeft doorgebracht.

Iris daarentegen heeft nog geen nieuwe informatie gegeven sinds de vorige update, dus haar laatste positie komt nog steeds uit Mali. Vermoedelijk is zij al wel aangekomen in haar overwinteringsgebied in Guinee, maar heeft haar zender daar geen bereik. Ook 71 heeft al tijden niets laten horen, maar het zou goed kunnen dat zij haar stopoverplek in Noord-Frankrijk al lang en breed achter zich heeft gelaten.

70 zit nog op haar vaste stek in het westen van Mali. In voorgaande jaren vertrok ze halverwege de winter naar de Sourou rivier bij de grens tussen Mali en Burkina Faso, om daar de rest van de winter door te brengen.

Ook Patrick en 82 maken regelmatig contact maar hebben sinds de laatste update nog geen grote verplaatsingen gemaakt.

25-10-2023

Iris is ook weer door

Het lijkt er op dat bijna alle bruine zenderkieken hun overwinteringsplekje wel hebben gevonden. 82 hangt al een hele tijd rond in Gambia en Patrick heeft inmiddels ook de westelijke Sahel bereikt. Ook Iris, die een stuk later was weggetrokken uit ons kikkerlandje zit momenteel in het zonnige zuidwesten van Mali. Alleen van Nicolas en 71 hebben we nog geen recente signalen ontvangen die er op duiden dat ze de Sahara zijn overgestoken. Hopelijk ontvangen we de komende weken nieuwe signalen, zodat we nog een mooie laatste update kunnen plaatsen als al onze bruine kieken veilig in hun overwinteringsgebieden zijn aangekomen!

06-10-2023

Afrika is bereikt!

Vier van de zes bruine zenderkieken hebben Europa ingemiddels ingeruild voor Afrika. Waar Patrick geen moeite had de Pyreneeën over te vliegen, nam hij toch maar even een omweg toen hij de hoge Atlas in Marokko tegen kwam. De echte waaghalzen zijn dit keer Nicolas en 82, die bepaald niet wegkeken toen de bergpas in zicht kwam. Nicolas is op dit moment nog bezig met die grote hindernis. 82 is daarentegen al aangekomen in Gambia. Na wat radiostilte van 70 in Spanje, blijkt dat ze in die tijd eventjes de Sahara is overgestoken! Nu ze in Mali zit zal het niet lang meer duren voordat ze haar winterverblijf zal uitkiezen.

71 zit nog steeds op haar oude vertrouwde plek in Noord-Frankrijk. Iris is daarentegen in een paar dagen flink doorgevlogen, en zit nu al in Spanje. Ook zij had geen probleem met de Pyreneeën, die ze in één rechte lijn over stak. Over een week of twee zal ze haar soortgenoten vergezellen in de reis door het woeste Afrika.

20-09-2023

Patrick heeft geen moeite met de Pyreneeën

Het lijkt er op dat de komkommertijd van de vorige keer er op zit, want drie van de vijf bruine zenderkieken hebben flinke vooruitgang geboekt. Dit zijn 70, 82 en Patrick. Na een mini-vakantie te hebben gehouden in Noord Frankrijk besloot 70 vorige week een tripje richting de Eifeltoren te maken, om er vervolgens zonder blikken of blozen langs te razen. 82 had aanzienlijk minder interesse in de Franse hoofdstad en vloog er met een ruime boog omheen. Nadat ze beide min of meer dezelfde route hadden gevolgd passeerden ze de lager gelegen  delen van de westelijke Pyreneeën, waarna ze opsplitsten richting midden Spanje en respectievelijk Zuidoost-Spanje.

Patrick dacht hier anders over. Hij vloog namelijk na een lange trektocht door midden Frankrijk zonder moeite op 2,5 kilometer hoogte om de bergen van de Pyreneeën te trotseren. Aangekomen in Spanje heeft hij op één dag na zijn Hollandse buurvrouw 70 gemist!

Iris, 71 en Nicolas zijn nog steeds niet vertrokken van hun vorige locatie, we hopen dat ze bij de volgende update goed nieuws met zich mee brengen.

11-09-2023

Alle bruine kiekendieven verzamelen… in Frankrijk!

Alle bruine zenderkieken, behalve Iris, zijn in Noord-Frankrijk. Dus ook 82, die tijdens de vorige update nog maar net was vertrokken uit de Noordoostpolder. Als eerste overnachting onderweg koos hij voor een idyllisch plekje in de haven van Rotterdam. De ochtend daarop vervolgde hij zijn weg door de provincie Zeeland, langs de stad Gent in België naar het Noorden van Frankrijk, waar hij eergisteren arriveerde. Opvallend genoeg sliep hij afgelopen weekend op minder dan 3 kilometer afstand van vrouw 70 in de buurt van het plaatsje Cambrai. 70 houdt hier al een week een stopover. Of 82 hier ook gaat blijven hangen, is nog even afwachten.

Nicolas heeft in ieder geval besloten om ook vakantie te nemen in Noord-Frankrijk. Zijn data laat zien dat hij al 5 dagen op dezelfde plek in de buurt van Reims verblijft, 50 kilometer ten zuiden van de stopoverplek van Patrick, die daar ook nog steeds zit. Ook 71 is nog niet vertrokken uit Pas-De-Calais. Er breekt nu dus even een korte komkommertijd aan wat betreft de najaarstrek van de bruine zenderkieken omdat ze allemaal pauzeren in Noord-Frankrijk, maar het zal niet lang meer duren voor ze ons meenemen op hun wonderbaarlijke reizen naar de Sahellanden.

Bruine kiekendieven met een zender voorjaar 2023

08-09-2023

Bruine kiekendieven, kilometervreters

Patrick uit de Hellwegbörde en Flevokiek 82 zijn ook in beweging gekomen! Bij 82 is het nog pril: hij verliet gisteren de Noordoostpolder en de laatste data die hij heeft gestuurd kwam uit het zuiden van Flevoland. Hij vloog toen boven de stad Almere. Patrick heeft in de tussentijd al aardig wat kilometers achter de kiezen. Binnen drie dagen vloog hij van de Hellwegböde naar Reims, Frankrijk. Een populaire hoek bij meerdere van de bruine zenderkieken, die deze plek vaak als stopover gelegenheid gebruiken voordat ze echt op Afrika afkoersen. Ook Nicolas, die Duitsland achter zich heeft gelaten en Frankrijk is binnengekomen, kabbelde de afgelopen dagen langzaam voort door deze regio.

70 maakt ook een stop in Noord-Frankrijk, in de buurt van het stadje Cambrai. 71 zit ook nog op haar vertrouwde pauzeplek in Pas-De-Calais. Bruine zenderkiek Iris laat weten dat zij nog niet is vertrokken uit haar broedgebied in Groningen.

04-09-2023

Opnieuw is vrouw 71 als eerste op trek

De eerste bruine zenderkieken zijn op najaarstrek! Net als in voorgaande jaren bewoog vrouw 71 al in juli richting Frankrijk, waar ze weer een ellenlange stopover houdt in Pas-De-Calais. De voorgaande keren bleef ze daar tot half september, dus de verwachting is dat het nog eventjes duurt voordat ze écht vertrekt. Maar het afgelopen weekend is ook vrouw 70 uit de Noordoostpolder vertrokken en heeft Nicolas de Hellwegbörde in Duitsland achter zich gelaten. Hiermee kunnen we dus zeggen dat de najaarstrek wel echt van start is!

De afgelopen twee dagen is vrouw 70 door Nederland en België naar het zuiden gevlogen en ze bevindt zich nu in het Noorden van Frankrijk. Ze is iets later dan vorig jaar en het jaar daarvoor: toen was ze rond deze datum al in Spanje. We zijn benieuwd of ze nu wel tijd zal hebben om een stopover te maken in Europa, of dat ze direct naar Noord-Afrika vliegt. Nicolas heeft zondag voor het laatst data verstuurd. Toen was hij nog in het oosten van Duitsland.

01-09-2023

Bruine kiekendieven op najaartrek 2023

Ook de bruine kiekendieven beginnen binnenkort aan hun najaarstrek, zoals altijd iets later dan de grauwe kiekendieven. Dit jaar zijn er nog zes individuen te volgen: één uit Groningen, drie uit Flevoland en twee uit de Hellwegbörde in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Voor een groot deel zijn dit vogels, zeker die uit Flevoland, die al jaren gevolgd kunnen worden. Een ongelofelijk privilege om jaar in jaar uit, maand in maand uit, een beetje mee te krijgen waar een bruine kiekendievenleven je zo allemaal brengt. Helaas verliep het broedseizoen van de gezenderde vogels in Nederland alles behalve rooskleurig, Patrick en Nicolas uit Duitsland waren gelukkig beiden wel succesvol in het tot uitvliegen brengen van hun jongen.

Het project in Flevoland is een initiatief van Ralph Buij van Wageningen Environmental Research en wordt uitgevoerd in opdracht van Provincie Flevoland met Kennisbasis financiering van LNV, en in samenwerking met de Werkgroep Roofvogels Noordoostpolder.

In de Hellwegbörde (Noordrijn-Westfalen) werken wij samen met de “Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz” (ABU) in Soest.

Iris werd in Groningen gezenderd in samenwerking met het Collectief Groningen West.

Kennismaking najaar 2023

Flevoland en Groningen (NL)

70

70 werd in 2019 al uitgerust met een zender en heeft al meerdere broedseizoenen in Flevoland doorgebracht. Ook dit jaar deed ze een poging in een gerstperceel, maar deze is helaas mislukt.

71

71 is een vijfde kalenderjaar vrouwtje, zij werd als nestjong in 2019 gezenderd. Kleine kieken worden groot! Zij heeft al meerdere broedpogingen ondernomen waarvan sommige succesvol, maar afgelopen jaar werd haar nest in Flevoland uitgemaaid en is het legsel mislukt.

82

82 werd in 2020 als adulte man gezenderd. Hij had afgelopen jaar meerdere jongen in een akker in Flevoland.

Iris

Iris werd vorig jaar als enige van de bruine kiekendieven in Groningen gezenderd. Zij heeft wel een broedpoging gedaan, maar die is mislukt.

Hellwegbörde (DE)

Patrick

Patrick werd vorig jaar gezenderd en was dat jaar ondanks twee broedpogingen niet succesvol. Afgelopen broedseizoen keerde hij terug en wist wel jongen groot te brengen!

Nicolas

Nicolas werd al in 2021 als broedvogel in de Hellwegbörde gezenderd. Afgelopen jaar broedde hij daar ook weer en bracht daarbij succesvol jongen groot.