Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

Meer muizen, broedvogels en insecten op natuurrijke slaperdijken in Groningen

03-nov-2022 Aangepast beheer van dijken biedt kansen om natuurwaarden in agrarisch gebied te vergroten. Slaperdijken die tot 1 juli rusten, vormen samen met aangeplant struweel, veilig broed- en foerageerhabitat voor boerenlandvogels en ook muizen- en insectenpopulaties kunnen zich ontwikkelen. Dit blijkt uit resultaten van het pilotproject ‘Natuurrijke Slaperdijken Groningen’.

De Groninger Waddenkust en slapende kiekendieven bij Vroege Vogels

26-okt-2022 In de programmareeks van Vroege Vogels over diverse landschappen was de Groninger Waddenkust (en dus ook de kwelders) aan de beurt. Via wat speurwerk vonden ze een verwijzing naar GKA en een link naar de kiekendiefslaapplaatsen. Vervolgens kwam de vraag of het GKA hier meer over kon vertellen en hen mee op pad zou kunnen nemen.

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.