ACTUEEL

Het uitzicht van velduil Romke

19-feb-2020 Het volgende stukje kan alleen met heel veel dank aan Marie-Odile Petretto worden geschreven. Zij doet onderzoek in het nationaal park Dghoumes in Tunesië. Gezenderde velduil Romke leek daar even rekening mee te houden.

Aftrap natuurinclusieve landbouw pilot Midwolder Bouwten

12-feb-2020 De natuurinclusieve landbouw pilot op de Midwolder Bouwten bij de Ennemaborg in de provincie Groningen is officieel gestart met de ondertekening van de pachtovereenkomst tussen Groninger Landschap en pachters én broers Adri en Jan Boonman.

AGENDA


Met veel dank aan Marie-Odile Petretto kunnen we foto’s delen van het uitzicht van gezenderde velduil Romke! Ze is op maar 3 km van zijn laatste GPS-posities geweest aan de Algerijnse grens in Tunesië. Hopelijk krijgt ze nog een kans hem echt te zien!

https://t.co/SySN5qLRMH https://t.co/9SjAFEJxLc
grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.