Foto: Rein Hofman

ACTUEEL

30 maart Publieksavond Natuurrijke Slaperdijken te Groningen

27-mrt-2023 U bent van harte uitgenodigd voor de publieksavond ‘Natuurrijke Slaperdijken’ op 30 maart 2023 (graag wel aanmelden, zie link onderaan). Samen met Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Groningen hebben wij met financiering van het Waddenfonds in provincie Groningen een pilotproject gedaan om slaperdijken natuurrijker te maken.

Houtsnip: van bosvogel overdag tot akkervogel in de nacht

09-mrt-2023 Tijdens een wandeling door akkergebied kom je ze zelden tegen: houtsnippen. Niet verwonderlijk, want de soort is vooral bekend als bosvogel. In de nacht verlaten houtsnippen echter de veiligheid van bos en ruigtes om in het open (akker)veld te foerageren op bodemfauna, met name regenwormen zijn geliefd. Maar waar doen ze dat, hoeveel houtsnippen overwinteren hier en wat valt er van ze te leren?

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.