ACTUEEL

Jonge Nederlandse rode wouwen voorlopig nog in Zuid-Europa

28-jan-2020 In juni 2019 werden tien Nederlandse nestjonge rode wouwen uit vier verschillende provincies voorzien van een GPS-GSM logger. Alle gezenderde vogels vlogen succesvol uit, waarbij ze de eerste weken niet verder dan een paar honderd meter

Het jaar van GKA – 2019

10-jan-2020 2019 was het jaar van de wulp, maar ook het jaar van terugkerende steppekiekendieven, 142 uitgevlogen jonge grauwe kiekendieven, meer dan 40 opgespoorde gele kwikstaartnesten, gezenderde ruigpootbuizerds, toenemende insectenpopulaties in de Zegenpolder en meer!

AGENDA


Jonge NL rode wouwen voorlopig nog in Zuid-Europa, door Stef van Rijn & Willem van Manen. O.a. over aanvaringen met windturbines, overwinteren in Spanje en braakballen met resten van 25 veldmuizen, 3 woelratten, 1 bruine rat, 1 kip en 2 loopkevers.

https://t.co/kX3rwC4DeS https://t.co/tjKCCcF3Bd
grauwekiek photo

GRAUWE KIEKENDIEF - KENNISCENTRUM AKKERVOGELS

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels (GKA) is een kennisorganisatie op het gebied van de bescherming van akkervogels en natuurbeheer in agrarisch gebied met een nationaal en internationaal netwerk. Kennis over de ecologie van de soort vormt de basis voor een jaarronde bescherming. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan onze organisatie.