Het kiekenjaar 2022

door Jitty Hakkert & Madeleine Postma

© Jan Ploeger

[icon_timeline timeline_style=”jstime”][icon_timeline_item]

07 maart – De trek uit de overwinteringsgebieden is begonnen, bruine kiekman 82 (Flevoland) is vertrokken uit de omgeving van de Gambia Rivier.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

24 maart – De Zweedse grauwe kiek Gösta vertrekt vandaag richting broedgebied vanaf de grens tussen Mali en Mauritanië.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

29 maart – Grauwe kiekman Jaco vertrekt uit Mali als eerste Nederlandse zenderkiek.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

15 april – Danny Gerrets ziet zijn eerste grauwe kiek jagend boven wintertarwe bij Nieuwe Pekela.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

20 april – De eerste nestbouw door bruine kieken in wintertarwe in de Reiderwolderpolder wordt waargenomen.

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Vandaag (20 april) ook de eerste terugmelding van 2022 aan de hand van een kleurring. Het gaat om 2e kalenderjaar mannetje grauw L•N afgelezen op Lanzarote. Hij is afkomstig uit een nest nabij Marrum (FR) en als jong geringd door Rudy Fopma op 24 juli 2021. Lees hier meer.

© Antonio Portales

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

21 april – Twee paartjes blauwe kieken vertonen territoriaal gedrag in Oost-Groningen, bij het ene paar gaat het weer om het Wangerooge vrouwtje (van 2011). Haar man heeft een oranje kleurring, en is dus geboren in een Groninger akker, maar helaas kon de code nét niet worden afgelezen.

Er worden twee mannen steppekiek waargenomen in Groningen.

© Theo van Kooten

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

22 april – Man steppe wordt baltsend gezien en is druk met bruine kieken ‘pesten’.

© Theo van Kooten

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat]

25 april – Dat kiekendieven plaatstrouw zijn is goed te zien aan een mannetje bruine kiekendief die al jaren in de buurt van Stedum terugkomt. Hij is herkenbaar aan een gat in zijn arm waar de veren niet meer groeien. Jaap Smit heeft hem al zes jaar op foto vastgelegd.

© Jaap Smit

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item]

28 april – Van de steppekiekman wordt de kleurring afgelezen, zwart met witte code: F| . Het is het mannetje dat de vorige twee broedseizoenen in Oost-Groningen is waargenomen; afkomstig uit het Nederlandse nest met zes jongen (2019).

© Theo van Kooten

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

29 april – Melding van een paartje grauwe kieken in Flevoland, en …. het blijkt wéér Abe (1H) te zijn, nu 15 jaar oud! Hij is gepaard met hetzelfde vrouwtje 2|N van vorig jaar, zij komt uit Friesland.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

30 april – Ons drone-team (Danny Gerrets, Theo van Kooten, Jitty Hakkert, Toni Hoenders en Madeleine Postma) gaat op cursus. GKA heeft een mooi exemplaar met een warmtecamera kunnen aanschaffen, dankzij financiering door het Bettie Wiegman Fonds. Lees hier meer.

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

02 mei – Zenderkiek Durk bij Sardinië en onderweg naar zijn broedgebied.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

04 mei – Het blauwe kiekenpaar – met het Wangerooge vrouwtje – hebben een nest en mogelijk ook een eerste ei.

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Ook man grauwe kiek S|P wordt op 4 mei gezien door Hilvert Huizing bij Drieborg, hij is afkomstig uit Vrouwenparochie (FR, 2015).

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

05 mei – Terugmelding vrouwtje grauw Y|O: in 2020 viel ze op omdat ze steeds op het dak van een schuur zat en werd zo bekend als “de dakzitster”.

© Rein Hofman

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Vrouw L|2 wordt dezelfde dag (05 mei) teruggemeld bij Wedde door Hilvert Huizing, zij is voor het 3e jaar terug in Oost-Groningen en oorspronkelijk afkomstig uit Flevoland (2018)… en ja een dochter van Abe.

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

07 mei – Kiekenzoekdag in Flevoland wordt als vanouds weer gehouden in de schuur bij Anneke en Hans Haanstra in Dronten, waarvoor veel dank! Dit jaar samen met Landschapsbeheer Flevoland en extra aandacht voor bruine kiekendieven broedend in rietkragen. In totaal met 27 mensen op pad om het grootste deel van de provincie af te zoeken. Afsluitend weer ‘ouderwets’ samen aan de zelfgemaakte soep en salade. Vrijwilligers Johan en Karin Janssens hadden een grote hoeveelheid heerlijke pompoensoep gemaakt. Lees hier een impressie van deze dag door Karin Janssens.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Ook in andere provincies worden er kiekendieven waargenomen op 7 mei: Terugmelding van O|3 uit Noord-Friesland, hij komt uit een Drents nest van drie waar er twee van uitvlogen (2017). Zoon van een Duits vrouwtje, zijn zus werd vorig jaar voor het eerst teruggemeld met een nest in Saksen-Anhalt.

Terugmelding van 2|T, bij Blijham, door Hilvert Huizing, eerste terugmelding van dit vrouwtje. Komt uit 2019 (Hallumerhoek, FR) uit een nest van vijf.

© Hilvert Huizing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

08 mei – Terugmelding door Cor Fikkert van vrouw grauw 4|L omgeving Kommerzijl, zij kwam uit het ei in Nieuwebildtzijl (FR, 2019). Van de negen grauwe kieken die tot en met 8 mei zijn teruggemeld komen er vijf uit Friesland! Volgens vrijwilliger Lykele Zwanenburg komt al het goeds uit Friesland, zou dit waar zijn?!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

09 mei – Grauwe kiek Jaco met zender vliegt bij de Belgische grens, vandaag of morgen zal hij in zijn broedgebied aankomen. Zenderkiek Durk lijkt het onderweg naar Oost-Groningen wat moeilijk te hebben, hij maakt eerst een tussenstop in Zwitserland en vliegt daarna een stuk terug.

Vrouw 3|C wordt afgelezen door Hilvert Huizing nabij Blijham, dit blijkt een Flevolandse vogel (2019), en een dochter van Abe! Uiteindelijk heeft ze een succesvol nest 19 km noordwestelijker dan waar ze het eerst werd gezien.

Hilvert is op dreef en kiekt daar ook grauwe vrouw 7|N, die leest hij voor het 3e jaar op rij af, zij is bij Korengarst Noordbroek uitgevlogen (2019).

De volgende aflezing van een Friese grauwe kiek is man A|8. Hij wordt in de buurt van Electra (N-GR) gekiekt, de omgeving waar hij vorig jaar heeft gebroed. Hij is van Oude Bildtzijl (N-FR, 2017).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

10 mei – Boeren uit Rheiderland net over de grens melden verschillende paartjes grauwe kiekendieven.

Jaco is net aangekomen en al gekiekt door Gert-Jan van Veen bij de Eemshaven.

Grauwe kiekman X|A wordt net als vorig jaar teruggemeld in Noord-Friesland, hij is uit een nest bij Scheemda (2016). Zijn broer V|Y volgt een paar dagen later, hij komt al voor het vierde jaar terug bij Nieuw Scheemda.

bruine kiekvrouw Renny met zender maakt verbinding met een antenne bij de stort van Delfzijl, nu er achter zien te komen waar zij gaat broeden.

© Theo van Kooten

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

12 mei – Man 6|X wordt afgelezen in de Reiderwolderpolder. Dit mannetje is van 2019, een zeer goed muizenjaar want hij is afkomstig uit een nest van zes jongen nabij Midwolda (GR).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

15 mei – Durk is eindelijk terug in zijn broedgebied van vorig jaar (O-GR).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

16 mei – Zenderkiek Arion is terug in Oost-Groningen! Zijn zender maakt wel contact met een antenne, maar stuurt helaas geen gps-data meer door.

Terugmelding door Ane van Rees van mannetje grauwe kiek 1|P bij Nieuwolda, parend gezien en later baltsend met een ander vrouwtje. Hij komt uit het nest van zes bij de Fennaheerd (2019)! Dit is de eerste terugmelding van deze man en de 3e uit het nest.

© Ane van Rees

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

18 mei – In Noord-Groningen nabij het Lauwersmeer fotografeert Bernard Wiltens vrouwtje grauw 4|A (Eemshaven, 2019).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

19 mei – In Noord-Friesland ziet Henk Hiemstra vrouw grauw L•F (Nieuwebildtzijl, 2021).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

21 mei – Kiekenzoekdag Oost-Groningen waar we met meer dan 40 mensen het veld in zijn geweest om te zoeken naar broedverdachte kiekendieven.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

23 mei – Terugmelding door Hilvert Huizing, vrouwtje 1|S uit het nest van zes bij de Fennaheerd (2019), 2e vogel uit dit nest die dit jaar wordt teruggemeld.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

24 mei – Terugmelding van man grauwe kiek V|Y bij Scheemda, door Theo van Kooten. Dit mannetje wordt nu voor het 4e jaar in deze omgeving gezien.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

25 mei – Collega Toni Hoenders ontdekt tijdens haar MAS-tellingen een paartje grauw in een tarweveld nabij Bourtange! Bijzonder omdat er niet vaak in die omgeving grauwe kiekendieven broeden. In 2006 en 2010 waren iets westelijker onsuccesvolle broedpogingen, deze keer is het wel succesvol.

Broedgevallen grauwe kiekendieven in Zuidoost Groningen 1992-2022.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

De kleurring van het mannetje bij Bourtange (25 mei) wordt door Be Eelsing afgelezen. Het is 6|L uit een luzernenest met vijf uitgevlogen jongen bij Kostverloren (2019). Zijn vrouwtje was zo territoriaal dat ze zelfs een wilde eend verjoeg.

© Be Eelsing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

26 mei – Durk legt intussen behoorlijke afstanden af naar andere gebieden zoals omgeving Ten Boer, Slochteren of Wildervank. Hij lijkt ongepaard.

In Drenthe ontdekt collega Henk Jan Ottens een paartje grauw bij 2e Exloërmond. Uit foto’s blijkt het mannetje van dit paar een metalen ring te hebben van de Franse ringcentrale! Helaas (nog) niet volledig af te lezen.

© Gerard Sterk

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

27 mei – Bericht van vrijwilliger Dirk Moerbeek: “Zenderkiek Durk kwam vanmorgen binnenzeilen bij zijn broedplek van vorig jaar met een volle krop, maar geen lekkers of bosje bloemen voor het vrouwtje dat zat te wachten. Die is uit armoede zelf maar gaan jagen.”

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

30 mei – Bij Noordbroek ziet Theo van Kooten man grauw 5|F, afkomstig uit hetzelfde gebied (2019) als waar hij nu een nest heeft.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

03 juni – Er wordt overal luzerne gemaaid, omdat veel kieken in de vestigingsfase zijn blijven we druk observeren bij percelen waar eerder individuen zijn gezien. Bij Korengarst gaf vele uren posten bij een paartje grauwe nog geen duidelijkheid over of er wel of geen nest in het luzerne was. ’s Avonds laat nog overleggen met Drogerij BV Oldambt of maaien uitgesteld kan worden en regelen om ’s ochtends vroeg met onze drone te vliegen. Het perceel ligt onder hoogspanningsmasten wat het vliegen beperkt, maar het is gelukt! Nog voor 8 uur ‘s ochtends wordt een prachtig nest gevonden met twee eieren. Vlug stokken zetten en na het maaien zonder te praten een stroomhek geplaatst zodat het vrouwtje al die tijd op haar eieren zou blijven zitten. Gelukt! Snel door naar het volgende luzernenest waar ook geoogst gaat worden.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

06 juni – Bij het paar van het Wangerooge vrouwtje lijkt het goed te gaan, collega Jan Ploeger wist een prooioverdracht mooi vast te leggen.

© Jan Ploeger

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

09 juni – Na de vroege mislukte broedpoging van een van de twee blauwe kiekenparen in de Oost-Groningse akkers blijkt helaas ook het overgebleven nest van het Wangerooge vrouwtje in de eifase mislukt door predatie.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

15 juni – Het enige grauwe kiekendieven nest in Flevoland (van Abe) wordt al in de eifase succesvol beschermd. Een grotere kooi wordt in elkaar gezet om risico op niet durven terugkeren door het vrouwtje te verkleinen. Om half 12 stond de kooi om het nest met drie eitjes en om 12:14 zat het vrouwtje er weer op. Tussendoor moest nog even een buizerd worden weggejaagd.

© Karin Janssens – Van Essen

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

20 juni – Super terugmelding uit Denemarken! Steppekiekman H| uit het nest van zes (2019) is daar gefotografeerd! Dit mannetje werd in 2019 na uitvliegen teruggemeld in Ost-Friesland bij Neuharlingersiel en daarna niet meer tot vandaag dus.

© Hans Staunstrup

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

22 juni – Voor het derde jaar worden Zweedse grauwe kieken gezenderd op Öland, dit jaar met onbedoelde bijvangsten: kokmeeuw en buizerd.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

26 juni – In Westerwolde wordt een nest beschermd, Hilvert Huizing is erbij en maakte prachtige foto’s en schreef een stukje voor de Westerwolde actueel. De afgelopen dagen zijn meerdere nesten beschermd waaronder in Rheiderland. Er werd zware regenval voorspeld en een kooi helpt ook tegen plat slaan van het graan waardoor nesten kunnen mislukken.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

07 juli – Zenderman Jaco wordt door Jacob Bosma dood gevonden in de berm langs de Eemshavenweg. Zijn vier jongen blijken nog niet lang geleden uit het ei te zijn gekropen. Om ze een kans te geven worden ze vanaf nu twee keer per dag gevoerd door Hilbrand Schoonveld. Lees hier meer.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

08 juli – Een nest grauwe kiekendieven wordt beschermd door Hiltje Zwartberg, Dirk Moerbeek en Jan Ploeger. RTV-Noord is erbij om een reportage te maken. Nog dezelfde avond worden de beelden uitgezonden en geeft Madeleine live toelichting in de studio. Terugkijken kan hier.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

10 juli – Collega Tonio Schaub heeft een geslaagde vangsessie in Altmark (DE): vóór 11 uur ‘s ochtends zijn er drie grauwe kiekendieven gezenderd!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

11 juli – Eerste bruine zenderkiek vertrekt, na het mislukken van haar nest in Flevoland, uit Nederland richting het Zuiden (N-Frankrijk).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

12 juli – Midden-Groningen: een nest met jonge bruine kiekendieven in wintergerst wordt verhuisd binnen een afstand van 150 meter naar een naastliggend wintertarweperceel vanwege de oogst. Dit naar voorbeeld van Wim Bovens van Natuurwerkgroep De Kerkuil uit Vlaanderen. Vrijwilligers Meint en Maria Woortman blijven observeren of de ouders de jongen weten te vinden op hun nieuwe plek en of het nodig is om bij te voeren. Dit blijkt niet het geval want de vader brengt na enige tijd zelf prooien op de nieuwe locatie. Verhuizing geslaagd!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

13 juli – In Noord-Groningen worden tegelijkertijd op één dag vijf wintergerstpercelen met daarin bruine kieknesten geoogst. Alleen dankzij de hulp van meerdere vrijwilligers en boeren die alles op alles hebben gezet, is het gelukt de jongen veilig te stellen.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

14 juli – De jongen van het nest van Abe in Flevoland worden geringd, met vrijwilligers, boeren en buren. Gedeputeerde Harold Hofstra en zoons zijn ook aanwezig bij dit weer speciale moment.

Vandaag wordt mannetje grauw 1|O teruggemeld, een libelle etende in De Gaast bij Blijham (GR). Hij is van 2019 uit het nest van zes bij Korengarst. Dit is een 3e vogel die dit jaar van dat nest wordt teruggemeld!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

17 juli – Vrouwtje grauwe kiekendief van het luzernenest bij Korengarst wordt afgelezen door Jan Ploeger, het gaat om 5|0. Zij is zelf ook in een luzernenest uit het ei gekropen (2019), in de buurt van Hongerige Wolf. Zij is het zusje van mannetje dat bij Bourtange een nest heeft.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

18 juli – Door aanhoudende droogte wordt een zomertarweperceel in Drenthe met een nest grauwe kieken erin beregend met 30 mm per uur.

Toni controleert of het zeil over het nest het water aankan © Gerard Sterk

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Omdat er een grote plens water over het nest gaat (18 juli), wordt besloten de jongen uit het nest te halen en apart (en daarmee droog) te houden.

Het dekzeil heeft de hoeveelheid water mooi tegengehouden

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

20 juli – Een grauwe kiekman van een nest bij Scheemda wordt gezenderd en krijgt de naan: Harm Engel. Hij is vernoemd naar de boer van het nestperceel. De zender is om informatie te verzamelen over grauwe kiekendieven die jagen in de omgeving van windmolens.

Vliegbewegingen Harm Engel

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

21 juli – Jan Ploeger loopt weervrouw Harma Boer van RTV Noord tegen het lijf tijdens de oogst van luzerne met een nest grauwe kieken. Voor de tweede keer dit seizoen schitteren grauwe kieken op RTV-Noord! Bekijk hier het fragment.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

24 juli – Het grauwe kiekmannetje van het nest bij 2e Exloërmond in Drenthe met de niet afgelezen Franse metalen ring wordt gevangen en krijgt een zender. De metalen ring kan nu afgelezen en gemeld worden. Hij blijkt uit Noord-Frankrijk afkomstig, waar hij in 2019 werd geboren. Hij krijgt de naam Herman, vernoemd naar de vader van de betreffende boer. Het vrouwtje van dit nest is L•J en afkomstig uit Nieuwebildtzijl (FR). Vrijwilliger Gerard Sterk heeft dit paar op de voet gevolgd en er een fotoboek van gemaakt die wij met jullie mogen delen!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

26 juli – Arjan Berben van Vogelbescherming Nederland ging mee op pad om een kijkje te nemen in de keuken van het beschermingswerk. Lees hier hoe hij deze belevenis heeft ervaren!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

31 juli – Een 2e vrouw grauwe kiekendief helpt in Oost-Groningen bij het grootbrengen van een nest met twee jongen waarvan de oudste 26 dagen is, ze brengt prooien en verjaagt buizerds en bruine kieken die te dichtbij komen. Mogelijk had dit vrouwtje in de buurt haar nest, maar is dat mislukt.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

02 augustus – Een van de vier mannetjes grauwe kiek die in Duitsland broedt is U|4, geboren achter de Drogerij aan de Langeweg Oostwold in een nest van zes jongen (2019). Dit is de tweede melding dit seizoen van een van die jongen.

Vandaag wordt er tevens voor de laatste keer dit seizoen een nest geringd: één enkel jong grauwe kiek in Noord-Groningen van een bigaam mannetje.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

3 augustus – Op vier nestpercelen van grauwe kieken, waar de jongen nog net niet vliegvlug zijn, wordt vandaag geoogst of strobalen geperst. Op één perceel zijn vier dagen achter elkaar werkzaamheden.

© Hans van der Snoek

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

De jonge grauwe huppen steeds uit de kooi maar vliegen nog niet goed, dus dat betekent ze elke dag (3 augustus) weer opzoeken in het graan en tussen het stro op een enorm groot perceel.

© Hans van der Snoek

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Op deze hete dag (3 augustus) de kooi maar met een laken ingepakt tegen de felle zon en het ontsnappen, en later muizen bijgevoerd.

© Hans van der Snoek

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

Een boer in Noord-Groningen meldt laat op de avond (3 augustus) een nest jonge bruine kieken die hij tijdens de oogst tegenkwam en nog niet konden vliegen. Alle dekking voor deze vogels was weggeoogst + gezien de leeftijd van de jongen werd besloten ze naar De Fûgelhelling Wildopvang Noord-Nederland in Ureterp te brengen. Gezien het tijdstip met een tussenstop voor de nacht in Pieterburen.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

04 augustus – De eerste grauwe zenderkiek vertrekt richting het Zuiden: Hilde uit Saksen-Anhalt.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

06 augustus – Vandaag wordt in Noord-Groningen wintertarwe geoogst rond een laat nest van bruine kiekendieven. Er wordt een ruime kooi geplaatst, de verwachting is dat het vrouwtje niet terug durft en de jongen bijgevoerd moeten worden, maar nee deze dame keert op het nest terug!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

13 augustus – Het laatste nestperceel van grauwe kiekendieven wordt geoogst. Zenderman Herman is de vader van dit nest (DR). Beide jongen zijn nog aanwezig, maar vliegen al goed.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

19 augustus – De beschermingskooi bij Bourtange wordt opgeruimd, de drie jongen waren nog in de buurt en het nest lag vol met sprinkhaanvleugels.

© Be Eelsing

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

22 augustus – De laatste twee kooien rond bruine kiekendiefnesten worden opgeruimd. Beide nesten zijn succesvol uitgevlogen. Gelukkig kon het overstaande tarwe rond de nestplekken met vier mensen sterk worden weggewerkt. In één nest lagen als prooiresten een mol, haas en twee fazanten.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

23 augustus – Toen Hilbrand Schoonveld de jongen van dode zenderman Jaco weer van hun dagelijkse portie muizen kwam voorzien, brak er ineens paniek uit. De jongen begonnen te krijsen en vlogen op. Wat bleek: er kwam een ballon in de vorm van een platte voetbal langs zweven! Alle drie de jongen gingen in de lucht achter de ballon aan!

© Hilbrand Schoonveld

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

25 augustus – Spontane simultaan slaapplaatstelling door 24 tellers op 17 locaties in Groningen en Friesland. Er werden in ieder geval 141 kieken geteld: 117 bruin, 23 grauw, 1 steppe en als bijvangst 3 velduilen.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

27 augustus – Man steppekiek H| wordt nog steeds in Denemarken gezien!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

31 augustus – Gezenderde grauwe kiek Hilde (DE) bereikt als eerste Afrika.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item]

05 september – Eerste bruine zenderkiek bereikt Afrika: Erich uit de Hellwegbörde.

[/icon_timeline_item][/icon_timeline]

Tabel terugmeldingen

Er waren nog veel meer aflezingen van Nederlandse kleurringen dan in de lopende tekst zijn genoemd. In deze tabel meer over de aantallen, herkomst en leeftijd. * zijn eerder als ongeringde adult gevangen. Dus zijn afkomst en leeftijd onbekend.

 

© Jan Ploeger

2022 balans opgemaakt: territoria en broedsucces

© Jan Ploeger

Na een daljaar van de muizenstand in 2021, was het aantal muizen aan het begin van het broedseizoen 2022 nog steeds laag. Bovendien vonden er in het vroege voorjaar hevige zandstormen plaats in de Sahara die voor overlast hebben gezorgd tijdens de trek vanuit de overwinteringsgebieden. De muizenstand leek echter gedurende het seizoen wat aan te trekken. Dit ging gepaard met een hoger aantal uitgevlogen jongen van grauwe- en bruine kiekendieven ten opzichte van vorig jaar.

Steppekiekendief – Een mannetje steppe uit het nest van zes jongen 2019 sloofde zich net als vorig jaar flink uit om gepaard te raken met een bruine of grauwe kiekendief, hij hielp zelfs mee bij het aanleveren van de kost bij een paartje bruin.

Grauwe kiekendief – In Nederland zijn er 53 territoria van grauwe kiekendieven vastgesteld Er zijn 25 nesten beschermd. Uiteindelijk broedden er 26 paren succesvol. Er zijn 69 jongen uitgevlogen (Tabel 1). Dat zijn 25 jongen meer dan vorig jaar, toen er 23 paren succesvol broedden. Het gemiddelde aantal uitgevlogen jongen per succesvol paar lag met 2.6 dan ook hoger dan vorig jaar.

Het eerste ei werd op 12 mei gelegd in Noord-Groningen het laatste ei op 10 juni in Oost-Groningen. Beide nesten brachten vier jongen groot. Het nest met meeste eieren en uitgevlogen jongen (vijf stuks) werd in Noord-Friesland beschermd door Rudy Fopma en Epi Mulder.

Tabel 1. Overzicht van de territoria, beschermde en succesvolle nesten en uitgevlogen jongen van de grauwe kiekendieven in Nederland. Foto: Jan Ploeger

Blauwe kiekendief – Er zijn twee broedpogingen gedaan door blauwe kiekendieven in de provincie Groningen, maar net als vorig jaar was geen van beide pogingen succesvol.

Bruine kiekendief – Er zijn 74 territoria van bruine kiekendieven in akkers vastgesteld (verhuizingen van paren zijn niet in acht genomen, het aantal wijkt dus af van aantal broedparen). Deze territoria hebben geleid tot in ieder geval 30 succesvolle nesten. Bij minstens 18 van deze nesten zijn de jongen tijdens de oogst gespaard en/of is het nest afgerasterd of verhuisd. Er zijn tenminste 62 jongen uitgevlogen.