Natuurberichten

Actueel > Natuurberichten

Natuurbericht: Volg online ruigpootbuizerds naar de Arctis

07-apr-2019 Vanaf nu zijn drie in Noord-Nederland gezenderde ruigpootbuizerds online te volgen tijdens hun voorjaarstrek naar de arctische broedgebieden in Scandinavië of Rusland. De vogels werden gezenderd voor onderzoek dat...

Natuurbericht: Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik

24-mrt-2019 Als eigenaar van 330 hectare landbouwgrond in polder Ravenswoud wil Natuurmonumenten voor de patrijs en veldleeuwerik nieuwe kansen creëren. De uitgangspunten voor het geschikt maken van dit gebied voor deze twee ...

Natuurbericht: Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen

31-jan-2019 De geelgors profiteert sterk van de aanleg van wintervoedselveldjes die vogels voedsel en beschutting bieden in intensieve akkerbouwgebieden. Uit ringonderzoek in het Boerenbuitengebied Muntendam blijkt dat het mer...

Natuurbericht: ‘De man op de dijk’

22-nov-2018 Bijna waren we hem kwijt in Nederland: de grauwe kiekendief, één van de sierlijkste en meest mysterieuze vogels ter wereld. Tot halverwege de vorige eeuw was het een algemene vogel die in iedere provincie in onz...

Natuurbericht: Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug

16-aug-2018 In 2017 werden we verrast door de aanwezigheid van een paartje broedende steppekiekendieven: het eerste officieel vastgestelde broedpaar in Nederland. Natuurlijk vroeg iedereen zich af of het succesvolle paar in 20...

Natuurbericht: Liefhebber van de slaperdijk

25-apr-2018 In Groningen is de eerste ruigpootbuizerd uitgerust met een GPS-zender. Daarmee hopen we meer te weten te komen over het habitatgebruik en de trekroutes van deze zeldzame wintergast. De zender bevestigt wat uit vel...