NATUURINCLUSIEF BOUWPLAN ZEGENPOLDER

Ligging van de Zegenpolder bij Rhoon, Zuid-Holland.

Zegenpolder met aangrenzend de Oude Maas. Fotograaf: Boris Börger

De Zegenpolder

Een nieuwe vorm van landbouw waarin agrarische productie en biodiversiteit in harmonie samengaan, geen utopie maar het idee achter het eerste natuurinclusieve bouwplan van Nederland (72 ha) ontworpen door Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels en het Louis Bolk Instituut (LBI). Dit ambitieuze experiment vindt plaats in de Zegenpolder, een groot akkerbouwgebied (135 ha) en onderdeel van het Buijtenland van Rhoon (600 ha), in samenwerking met Provincie Zuid-Holland. De komende jaren wordt hier gestreefd naar de ontwikkeling van hoogwaardige akkernatuur. Wat dat precies betekent? Dat wordt op dit moment gedefinieerd met dit experiment en de gerichte voorzet die het geeft voor het samengaan van efficiënte gewasproductie én natuurwaarden. Aansturend op een verdedigbaar verdienmodel voor duurzame akkerbouwers en het realiseren van deze hoogwaardige akkernatuur is het cruciaal om de theorie van inclusieve landbouw in praktijk te toetsen.

Om te zien of de investeringen in het gebied ook het gewenste doel bereiken is een toegepast wetenschappelijk programma nodig. Hiervoor is op verschillende schaalniveaus gestart met monitoring van verschillende soortgroepen: akkervogels, muizen, ongewervelden, vegetatie en de bodem. Vergelijkbaar onderzoek is vooralsnog uitsluitend toegepast in het oosten van de provincie Groningen (Wiersma et al. 2014; Kuiper, 2015) en vormt het fundament voor het beleid en beheer van akkernatuur en akkervogels in het bijzonder. In 2017 zijn de nulmetingen voor het experiment uitgevoerd om de toekomstige ontwikkeling in het gebied aan te kunnen relateren.

Bouwplanontwerp 2017

Gerealiseerd bouwplan 2017

Gerealiseerd bouwplan 2018

Literatuur

Godijn N & Wiersma P (2019) Monitoring en onderzoek experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon 2018. Stichting Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

Kuiper M W (2015) The value of field margins for farmland birds. PhD thesis, Wageningen University, Wageningen.

Wiersma P, Godijn N, de Jongh B, Luske B, Noordijk J, Prins U, Rozendaal G, Slikboer L, Verbeek P & Zeegers T (2018) Integrale rapportage experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Scheemda.

Wiersma P, Ottens H J, Kuiper M W, Schlaich A E, Klaassen R H G, Vlaanderen O, Postma M & Koks B J (2014) Analyse effectiviteit van het akkervogelbeheer in provincie Groningen. Rapport Stichting Werkgroep Grauwe Kiekendief, Scheemda.

Publiciteit

Volkskrant
Column Caspar loopt

Caspar loopt door het Buijtenland van Rhoon, binnenkort misschien wel de mooiste polder van Nederland

15 augustus 2018
Aflevering 263: Er is niet eens zo veel voor nodig om vogels terug te lokken naar landbouwgrond. Ze weten het voedsel feilloos te vinden

16 augustus 2018
Aflevering 264: wie weet, wie wéét gaat er in het Buijtenland van Rhoon iets heel moois ontstaan.

20 augustus 2018
Aflevering 265: het experiment om akkerbouw te combineren met akkernatuur werpt zijn vruchten af in de Zegenpolder.

2017 – 2019