OVERWINTERING (AKKERVOGELS) ...

OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

De Werkgroep Grauwe Kiekendief is gestart met experimenten waarbij kleine percelen granen niet geoogst werden. Bij voorkeur werden de percelen uitgekozen naast laag opgaand struweel. Dit om vogels tijdens het fourageren de kans te bieden dekking te zoeken in het struweel.

Al in het eerste jaar bleek dit aanbieden van wintervoedsel een groot succes. In de Veenkoloniën telden vrijwilligers en medewerkers van de WGK honderden geelgorsen en vinkachtigen die in grote groepen foerageerden op de graanveldjes. De graanveldjes kunnen ook door grondbeherende instanties buiten de landbouw om ingezet worden.

Ook faunaranden en braaklegging spelen een belangrijke rol in de winterperiode vanwege het hoge zadenaanbod. Niet alleen vogels maar ook zoodieren als Ree, Haas en Veldmuis profiteren.

Documenten te DOWNLOADEN:

– Rapport “Zomergraan voor Wintervoedsel – winter 2008-2009”
– Instructie Vogeltellingen Wintervoedselveldjes – 2011