OVERWINTERING (AKKERVOGELS)

Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels is gestart met experimenten waarbij kleine percelen granen niet geoogst werden voor de winter. Bij voorkeur werden de percelen uitgekozen naast laag opgaand struweel, dit om vogels tijdens het foerageren de kans te bieden hierin dekking te zoeken.

Al in het eerste jaar bleek dit aanbieden van wintervoedsel een groot succes. In de Veenkoloniën telden vrijwilligers en medewerkers van GKA honderden geelgorzen en vinkachtigen die in grote groepen foerageerden op de graanveldjes. Deze graanveldjes kunnen ook door grondbeherende instanties buiten de landbouw om ingezet worden.

Ook faunaranden en braaklegging spelen een belangrijke rol in de winterperiode vanwege het hoge zadenaanbod. Niet alleen vogels maar ook zoodieren als Ree, Haas en Veldmuis profiteren.