ONDERZOEK IN DE SAHELLANDEN

In de Sahellanden Niger, Mali en Senegal blijken grauwe kiekendieven, net als in Europa, voornamelijk in het boerenland voor te komen.

In deze Afrikaanse landbouwgebieden foerageren kiekendieven op sprinkhanen. Onderzoek naar prooidieren en slaapplaatsen vindt in samenwerking met lokale onderzoekers plaats.

Ook in Afrika wil Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels graag de dialoog met grondgebruikers aangaan. Vervolging is in Afrika, in sommige gebieden, een wijdverspreid fenomeen. Door voorlichting aan boeren willen wij laten zien, dat roofvogels nuttig zijn, doordat ze foerageren op sprinkhanen die schade toebrengen aan landbouwgewassen.

Samen met Wim Mullié van de FAO Dakar (Food and Agriculture Organization) is onderzocht in hoeverre roofvogels kunnen bijdragen aan het tijdig in dammen van treksprinkhaanplagen.