MIGRATIEONDERZOEK (ZENDERS)

Dankzij de moderne zendertechnieken weten we een stuk meer over de jaarrond-ecologie, migratie, stop-over, overwintering en mortaliteit van de Grauwe Kiekendief. Door dit fascinerende onderzoek is het Kenniscentrum Akkervogels in staat haar internationale beschermingsstrategie beter te onderbouwen en is tevens veel kennis verworven over migratiestrategie├źn en overwinteringsproblematiek.

Kijk voor de laatste update van de trekroutes van de Grauwe Kieken 2019/2020.