Het jaar van GKA - 2019

timeline_pre_loader
Start van het jaar 2019

15 januari 2019

Rietgorzen ringen in de Zegenpolder door Cornelis Fokker. In het najaar van 2018 en de daaropvolgende winter zijn in de Zegenpolder op plaatsen met hoge vogeldichtheden vogels geringd, om inzicht te krijgen in het gebruik van diverse soorten van de Zegenpolder.

Meer lezen

20 februari 2019

Patrijzen monitoren bij Muntendam door Erik Koning. Sinds dit voorjaar ben ik begonnen met het monitoren van de patrijzen in de polders tussen Zuidbroek en Muntendam. Regelmatig doorkruis ik het gebied en bewonder het werk van Peter Harry Mulder (Boerenbuitengebied).

Meer lezen

2 maart 2019

De 5e ruigpootbuizerd door GKA gezenderd door Tonio Schaub. In de winter 2017/2018 zijn wij begonnen met een nieuw zenderproject aan ruigpootbuizerds, in het kader van onze inspanningen rondom natuurvriendelijk beheer van de Groninger slaperdijken. Het vangen van ruigpootbuizerds in Oost-Groningen bleek moeilijker dan verwacht.

Meer lezen

31 maart 2019

Afscheid van collega Oike door Madeleine Postma. In het voorjaar hebben we afscheid genomen van onze collega Oike. Ze heeft een andere baan gevonden bij Landschapsbeheer Groningen, waar ze nu als landschapsecoloog werkt.

Meer lezen

1 april 2019

Grauwe kiekendief ‘Abe’ door Rob Dekker. De grauwe kiekendieven waren in 2019 ook weer in Flevoland te zien. Ieder jaar rond eind april / begin mei komen ze terug vanuit hun overwinteringsgebied ten zuiden van de Sahara in Afrika. Dit jaar keek ik met grote nieuwsgierigheid uit naar een succesvolle terugkomst van één specifieke man grauwe kiekendief: “Abe” genaamd.

Meer lezen

1 april 2019

Even (opnieuw) voorstellen door Sylvia de Vries. Ik ben Sylvia de Vries (30 jaar) een geboren en getogen Groninger. Bijna twee jaar heb ik nu mijn Master Ecologie en Evolutie behaald aan de RuG. Daar werd ik, tijdens een studieproject in 2012 om muizendichtheid te bepalen in de Oost-Groningse akkers, smoorverliefd op de grauwe kiekendief en de mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor zijn behoud.

Meer lezen

7 april 2019

Steppekiekendief Selja door Madeleine Postma. Deze gezenderde steppekiekendief Selja dook het afgelopen najaar op in de akkers van Friesland, waar ze werd gekiekt door vrijwilliger Gerard Westerhuis. Foto: Rob Dekker

Meer lezen

1 mei 2019

Even voorstellen door Bram Ubels. Mijn naam is Bram Ubels, geboren in 1993 en opgegroeid in het Rijk van Nijmegen. Vanaf dat ik kon lopen ben ik geïnteresseerd in de natuur. Die interesse ontwikkelde zich in de loop der jaren in een steeds serieuzere hobby.

Meer lezen

6 mei 2019

Gele kwikstaart blijft boeien door Raymond Klaassen. Afgelopen jaar hebben we voor het derde jaar op rij onderzoek naar de broedbiologie van de gele kwikstaart gedaan. Een soort die het nog relatief goed doet, ook op plekken waar intensief geboerd wordt. We vragen ons of hoe de Gele Kwikstaart dat voor elkaar krijgt.

Meer lezen

20 juni 2019

Akkerinsecten door Raymond Klaassen. Veel akkervogels zijn insecteneters, of in ieder geval gedurende de zomer als ze hun jongen voeren. Daarom zijn we als Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ook geïnteresseerd in het voorkomen van insecten in landbouwgebieden. Immers, zonder insecten geen voedsel voor onze akkervogels.

Meer lezen

29 juni 2019

Pilotproject ‘Natuurijke slaperdijken Groningen’ door Almut Schlaich. In juni 2019 kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag voor het pilotproject “Natuurrijke slaperdijken Groningen”, die we samen met Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Groningen bij het Waddenfonds hadden ingediend, was toegekend!

Meer lezen

15 juli 2019

Het MAS-seizoen te gebruiken voor scenariostudies door Popko Wiersma. Dit jaar werd er natuurlijk weer volop geMASt! Een heel leger van MAS-tellers was weer op pad om een groot deel van het Nederlandse akkergebied te monitoren. En het aantal gebieden waar we vertegenwoordigd zijn groeit maar door!

Meer lezen

30 augustus 2019

Bruine kiekendieven in de Noordoostpolder door Jitty Hakkert. Het afgelopen seizoen zijn we in Flevoland beter gaan kijken naar mogelijk broedende bruine kiekendieven. De reden daarvoor is dat ook daar vaker in akkers wordt gebroed dan we doorhebben. Deze prachtige roofvogel die de laatste jaren in aantallen afneemt is de moeite van bescherming meer dan waard. Foto: Harold Boer

Meer lezen

1 september 2019

Even voorstellen door Harm Jan Kiewiet. Sinds 1 september ben ik als projectondersteuner /-coördinator werkzaam voor de stichting. Ik heb veel ervaring in administratieve functies maar sinds een aantal jaar doe ik hele andere dingen.

Meer lezen

30 september 2019

De Zegenpolder: experiment ten behoeven van biodiversiteit in de landbouw door Niels Godijn. In de Zegenpolder te Rhoon wordt flora en fauna gestimuleerd door een aantal aanpassingen in het landgebruik en de agrarische bedrijvigheid. Het gaat om een gebied van ca. 75 hectare. Hier is een netwerk aan natuurelementen aangelegd. Foto: Boris Börger

Meer lezen

7 oktober 2019

Publicatie artikel over aanvaringsrisico van grauwe kiekendieven met windturbines door Tonio Schaub. Begin oktober is eindelijk het artikel over ons onderzoek naar het aanvaringsrisico van Grauwe Kiekendieven met windturbines in het wetenschappelijk journaal IBIS verschenen. Dit was wel een lange weg. Foto: Rein Hofman

Meer lezen

11 oktober 2019

Prachtig mooie dag door Almut Schlaich. Op 11 oktober 2019 was het eindelijk zo ver. De dag van mijn promotie was gekomen! Na enkele uren slaap werd ik met hartkloppingen wakker. Nooit eerder ben ik zo zenuwachtig geweest voor een presentatie. Foto: Tilmann Doll

Meer lezen

28 november 2019

Slaapplaatsen van kiekendieven door Jitty Hakkert. Sinds enkele jaren worden er systematisch slaapplaatsen van blauwe kiekendieven geteld. Met een aantal vaste vrijwilligers worden elke twee weken, als de omstandigheden het toelaten, deze slaapplaatsen geteld. Het gaat in totaal om ongeveer twintig locaties die regelmatig bezocht worden. Foto: Jan Ploeger

Meer lezen

31 december 2019

Voor donateurs door Harm Jan Kiewiet. Allereerst dank aan iedereen die de afgelopen jaren een financiële bijdrage heeft geleverd aan ons werk!

Meer lezen