Het jaar van GKA - 2019

[icon_timeline timeline_style=”jstime” timeline_line_color=”#fda007″ time_block_bg_color=”#ffffff” time_sep_color=”#00adef” time_sep_bg_color=”#00adef” timeline_layout=”timeline-custom-width” custom_width=”400″ tl_animation=”tl-animation-slide-down”][icon_timeline_sep time_sep_title=”Start van het jaar 2019″][icon_timeline_item time_title=”15 januari 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Frietgorzen-ringen-in-de-zegenpolder%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Rietgorzen ringen in de Zegenpolder door Cornelis Fokker. In het najaar van 2018 en de daaropvolgende winter zijn in de Zegenpolder op plaatsen met hoge vogeldichtheden vogels geringd, om inzicht te krijgen in het gebruik van diverse soorten van de Zegenpolder.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”20 februari 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fpatrijzen-monitoren-bij-muntendam%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Patrijzen monitoren bij Muntendam door Erik Koning. Sinds dit voorjaar ben ik begonnen met het monitoren van de patrijzen in de polders tussen Zuidbroek en Muntendam. Regelmatig doorkruis ik het gebied en bewonder het werk van Peter Harry Mulder (Boerenbuitengebied).

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”2 maart 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fde-5e-ruigpootbuizerd-door-gka-gezenderd%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

De 5e ruigpootbuizerd door GKA gezenderd door Tonio Schaub. In de winter 2017/2018 zijn wij begonnen met een nieuw zenderproject aan ruigpootbuizerds, in het kader van onze inspanningen rondom natuurvriendelijk beheer van de Groninger slaperdijken. Het vangen van ruigpootbuizerds in Oost-Groningen bleek moeilijker dan verwacht.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fvolg-ruigpootbuizerds%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Volg: ruigpootbuizerds“]

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”21 maart 2019: De fotograaf en zijn foto” time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Ftragedie-in-de-insectenwereld%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Tragedie in de insectenwereld door Roelf Schripsema. Het was een mooie lentedag en gewapend met de camera struinde ik rond om wat insectenplaatjes te schieten. Opeens viel mijn oog op enkele glanzende Elzenhaantjes, zonnend op een frisgroen elzenblad langs een bosrand bij Uithuizen.

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”31 maart 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fafscheid-van-collega-oike||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Afscheid van collega Oike door Madeleine Postma. In het voorjaar hebben we afscheid genomen van onze collega Oike. Ze heeft een andere baan gevonden bij Landschapsbeheer Groningen, waar ze nu als landschapsecoloog werkt.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”1 april 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fgrauwe-kiekendief-abe%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Grauwe kiekendief ‘Abe’ door Rob Dekker. De grauwe kiekendieven waren in 2019 ook weer in Flevoland te zien. Ieder jaar rond eind april / begin mei komen ze terug vanuit hun overwinteringsgebied ten zuiden van de Sahara in Afrika. Dit jaar keek ik met grote nieuwsgierigheid uit naar een succesvolle terugkomst van één specifieke man grauwe kiekendief: “Abe” genaamd.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”1 april 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Feven-opnieuw-voorstellen-sylvia%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Even (opnieuw) voorstellen door Sylvia de Vries. Ik ben Sylvia de Vries (30 jaar) een geboren en getogen Groninger. Bijna twee jaar heb ik nu mijn Master Ecologie en Evolutie behaald aan de RuG. Daar werd ik, tijdens een studieproject in 2012 om muizendichtheid te bepalen in de Oost-Groningse akkers, smoorverliefd op de grauwe kiekendief en de mensen die zich onvermoeibaar inzetten voor zijn behoud.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”7 april 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fsteppekiekendief-selja%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Steppekiekendief Selja door Madeleine Postma. Deze gezenderde steppekiekendief Selja dook het afgelopen najaar op in de akkers van Friesland, waar ze werd gekiekt door vrijwilliger Gerard Westerhuis. Foto: Rob Dekker

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”1 mei 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Feven-voorstellen-bram-ubels%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Even voorstellen door Bram Ubels. Mijn naam is Bram Ubels, geboren in 1993 en opgegroeid in het Rijk van Nijmegen. Vanaf dat ik kon lopen ben ik geïnteresseerd in de natuur. Die interesse ontwikkelde zich in de loop der jaren in een steeds serieuzere hobby.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”6 mei 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fgele-kwikstaart-blijft-boeien%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Gele kwikstaart blijft boeien door Raymond Klaassen. Afgelopen jaar hebben we voor het derde jaar op rij onderzoek naar de broedbiologie van de gele kwikstaart gedaan. Een soort die het nog relatief goed doet, ook op plekken waar intensief geboerd wordt. We vragen ons of hoe de Gele Kwikstaart dat voor elkaar krijgt.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”20 juni 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fakkerinsecten%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Akkerinsecten door Raymond Klaassen. Veel akkervogels zijn insecteneters, of in ieder geval gedurende de zomer als ze hun jongen voeren. Daarom zijn we als Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels ook geïnteresseerd in het voorkomen van insecten in landbouwgebieden. Immers, zonder insecten geen voedsel voor onze akkervogels.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”29 juni 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fpilotproject-natuurrijke-slaperdijken-groningen%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Pilotproject ‘Natuurijke slaperdijken Groningen’ door Almut Schlaich. In juni 2019 kregen we het goede nieuws dat onze aanvraag voor het pilotproject “Natuurrijke slaperdijken Groningen”, die we samen met Vogelbescherming Nederland en Landschapsbeheer Groningen bij het Waddenfonds hadden ingediend, was toegekend!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”13 juli 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fhet-jaar-van-de-wulp%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Het jaar van de wulp door Henk Jan Ottens. In 2018 is Kenniscentrum Akkervogels in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe gestart met het beschermen van wulpennesten middels een stroomdraadomheining. Beschermde nesten behaalde een veel hoger uitkomstsucces (71%) tegenover niet omrasterde nesten (7%). In 2019 is het onderzoek voortgezet.

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”15 juli 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fhet-mas-seizoen-is-geopend-en-afgesloten%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Het MAS-seizoen te gebruiken voor scenariostudies door Popko Wiersma. Dit jaar werd er natuurlijk weer volop geMASt! Een heel leger van MAS-tellers was weer op pad om een groot deel van het Nederlandse akkergebied te monitoren. En het aantal gebieden waar we vertegenwoordigd zijn groeit maar door!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fvolg-zenderkieken%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Volg: grauwe zenderkieken“]

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”30 augustus 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fbruine-kiekendieven-in-de-noordoostpolder%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Bruine kiekendieven in de Noordoostpolder door Jitty Hakkert. Het afgelopen seizoen zijn we in Flevoland beter gaan kijken naar mogelijk broedende bruine kiekendieven. De reden daarvoor is dat ook daar vaker in akkers wordt gebroed dan we doorhebben. Deze prachtige roofvogel die de laatste jaren in aantallen afneemt is de moeite van bescherming meer dan waard. Foto: Harold Boer

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”1 september 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Feven-voorstellen-harm-jan-kiewiet%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Even voorstellen door Harm Jan Kiewiet. Sinds 1 september ben ik als projectondersteuner /-coördinator werkzaam voor de stichting. Ik heb veel ervaring in administratieve functies maar sinds een aantal jaar doe ik hele andere dingen.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fvolg-zenderkieken-bruine%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Volg: bruine zenderkieken“]

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”30 september 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fde-zegenpolder-experiment-ten-behoeve-van-biodiversiteit-in-de-landbouw%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

De Zegenpolder: experiment ten behoeven van biodiversiteit in de landbouw door Niels Godijn. In de Zegenpolder te Rhoon wordt flora en fauna gestimuleerd door een aantal aanpassingen in het landgebruik en de agrarische bedrijvigheid. Het gaat om een gebied van ca. 75 hectare. Hier is een netwerk aan natuurelementen aangelegd. Foto: Boris Börger

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fvolg-rode-wouwen%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Volg: rode wouwen“]

[/icon_timeline_feat][icon_timeline_item time_title=”7 oktober 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fpublicatie-artikel-over-aanvaringsrisico-van-grauwe-kiekendieven-met-windturbines%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Publicatie artikel over aanvaringsrisico van grauwe kiekendieven met windturbines door Tonio Schaub. Begin oktober is eindelijk het artikel over ons onderzoek naar het aanvaringsrisico van Grauwe Kiekendieven met windturbines in het wetenschappelijk journaal IBIS verschenen. Dit was wel een lange weg. Foto: Rein Hofman

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”11 oktober 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fprachtig-mooie-dag%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Prachtig mooie dag door Almut Schlaich. Op 11 oktober 2019 was het eindelijk zo ver. De dag van mijn promotie was gekomen! Na enkele uren slaap werd ik met hartkloppingen wakker. Nooit eerder ben ik zo zenuwachtig geweest voor een presentatie. Foto: Tilmann Doll

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”28 november 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fslaapplaatsen-van-kiekendieven%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Slaapplaatsen van kiekendieven door Jitty Hakkert. Sinds enkele jaren worden er systematisch slaapplaatsen van blauwe kiekendieven geteld. Met een aantal vaste vrijwilligers worden elke twee weken, als de omstandigheden het toelaten, deze slaapplaatsen geteld. Het gaat in totaal om ongeveer twintig locaties die regelmatig bezocht worden. Foto: Jan Ploeger

[/icon_timeline_item][icon_timeline_item time_title=”31 december 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fdonateurs-2020%2F||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

Voor donateurs door Harm Jan Kiewiet. Allereerst dank aan iedereen die de afgelopen jaren een financiële bijdrage heeft geleverd aan ons werk!

[/icon_timeline_item][icon_timeline_feat time_title=”31 december 2019″ time_link_apply=”more” time_link=”url:https%3A%2F%2Fgrauwekiekendief.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2F2019_Jaaroverzicht_Grauwe_Kiekendie_Kenniscentrum_Akkervogels.pdf||target:%20_blank|” time_read_text=”Meer lezen”]

In vogelvlucht… 2019 door Madeleine Postma. Uiteindelijk waren er 38 succesvolle legsels met in totaal 142 uitgevlogen jongen! Het gemiddelde was 2,8 jong per broedpoging. Foto: Ronald Bakker

[/icon_timeline_feat][/icon_timeline]